Info4mij » Specials » Aftrekposten
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Aftrekposten belastingaangifte 2013, 2014, 2015 en 2016

Aftrekposten belastingaangifte 2013, 2014, 2015 en 2016 De aftrekposten zijn bij uw belastingaangifte 2013, 2014, 2015 en 2016 een belangrijke post om zo min mogelijk belasting te betalen. Wie niet alle aftrekposten benut, laat namelijk onnodig geld liggen. Ook in 2013, 2014 en 2015 zijn er weer vele fiscale aftrekposten waarvan u gebruik kunt maken. In 2015 verdwijnt de aftrekpost kosten levensonderhoud kind en daarmee het voordeel van de aftrek voor kinderalimentatie in box 1.

Aftrekposten eigen woning

De aftrekposten eigen woning en de ziektekosten zijn voor vele mensen de grootste aftrekpost in 2011. Bij de aftrekpost eigen woning kan het om veel meer gaan dan alleen de aftrek van hypotheekrente. Wie voor het eerst een eigen woning koopt bijvoorbeeld, krijgt met allerlei extra kosten te maken. Denk aan de kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting, de kosten van taxatie en de kosten het kadaster. Met uitzondering van de overdrachtsbelasting zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar: fiscale aftrekposten eigen woning 2013 en 2014. Met de aftrekpost verlaagt uw uw belastbaar inkomen aanzienlijk en betaalt u dus minder belasting dan iemand die onder vergelijkbare omstandigheden een huis huurt. Maar ook als u al een huis hebt, maar de hypotheek wil veranderen of verhogen zijn allerlei kosten van de hypotheek aftrekbaar:

Specifieke ziektekosten en zorgkosten 2013

De ziektekosten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat ze aftrekbaar zijn. Vooral chronisch zieken kunnen nog een behoorlijk bedrag aftrekken. Daarbij geldt wel een gezamenlijk drempelinkomen van de zieke en de partner. Dat houdt in dat de zorgkosten minus de drempel aftrekbaar zijn. Een voorbeeld voor 2013:

WieDrempelinkomen 2013Drempel ziektekosten 2013
Alleenstaandelager of gelijk aan 39.618 euro1,65% van het inkomen, maar minimaal 125 euro
Alleenstaandehoger dan 39.618 euro5,75% van het inkomen plus 653 euro
Met fiscale partnerlager of gelijk aan 39.618 euro1,65% van het inkomen, maar minimaal 250 euro
Met fiscale partnerhoger dan 39.618 euro5,75% van het inkomen plus 653 euro

Aftrekbare ziektekosten 2013, 2014 en 2015

Aftrekbare ziektekosten zijn:
  • Ziektekosten van uzelf en uw huishouden, voor zover ze niet door de verzekering vergoed worden en hoger zijn dan het verplicht eigen risico. Denk aan medicijnen, geneesmiddelen, dieetkosten, fysiotherapie, hulpmiddelen;
  • De kosten van een gezinshulp;
  • De kosten voor extra kleding en beddengoed van een chronisch zieke;
  • Reiskosten voor eigen ziekenbezoek en onder voorwaarden voor ziekenhuisbezoek van een ander.
  • Kosten aanpassing woning, voor zover niet door de gemeente vergoed.

Studiekosten als aftrekpost

Als de studie bedoeld is voor uw werk of om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren zijn de kosten aftrekbaar. Dus niet een hobby, die u leuk vindt. Een aandachtspunt vormen de scholieren en studenten. Zij hebben dikwijls een bijbaantje en betalen over dit bijverdienen te veel belasting. In dat geval kunnen ze de belasting terugvragen bij de belastingdienst en hoeven voor deze teruggave de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting niet af te wachten.

Belastingaangifte 2013 - 2014

Voor de belastingaangifte 2013 en 2014 verwijs ik u naar:

Belastingaangifte 2015 en 2016

Alles over de belastingaangifte 2015 in 2016 en belasting ontwijken: belastingaangifte 2015, belasting ontwijken over 2015.

Aftrekposten 2015

Een opvallende aftrekpost die in 2015 wordt afgeschaft is de aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar. Daarmee vervalt ook uw fiscale aftrek voor kinderalimentatie:

Aftrekposten 2016

Over hoeveel aftrekposten u nog hebt in 2016 leest u in:

Info4mij ©
Spaargeld belastingvrij in 2015 of 2016?

Spaargeld belastingvrij in 2015 of 2016?

Al het spaargeld belastingvrij in 2015 en 2016 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is vaak niet realistisch. Wel is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belastingvrij s…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2014, 2015 en 2016? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Aftrekposten belasting 2015 en 2016

Aftrekposten belasting 2015 en 2016

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2015 en 2016 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2016, maar ook voor uw loonheffing en teruggave inkomstenb…
Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boetevrij aflossen is natuurlijk aantrekkelijk, maar wat is de te betalen maximale boeterente bij het oversluiten van een hypotheek, het omzetten naar een andere hypotheek of uw boete bij een vervoegd…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2015-2016

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2015-2016

Wat is de hoogte van de studiefinanciering 2015 en 2016, maar ook voor het studiejaar 2013-2014 (tot en met december 2014)? Let ook op de betaaldata in 2014 en 2015. In dit artikel vind je de hoogte v…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2013 en 2014

Fiscale aftrekposten eigen woning 2013 en 2014

Fiscale aftrekposten 2014 volledig benut en zo de woonlasten verlaagd? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpost. Met de aftrek eigen woning bespaart u ook in 2013 of 2014 veel belasti…
Aftrekbare kosten hypotheek 2013

Aftrekbare kosten hypotheek 2013

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2013 en 2014 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Belasting spaargeld 2014 omlaag?

Belasting spaargeld 2014 omlaag?

Over uw spaargeld 2014 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die belasting is gebaseerd op een jaarlijks rendement van 4%. Dat is te hoog volgens de commissie v…
Belasting terugvragen studenten en scholieren

Belasting terugvragen studenten en scholieren

Wie in 2015 of 2016 te veel loonbelasting betaalt, kan de belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen. Gebruik voor deze aanvraag de voorlopige aan…
Lening, schulden en belasting betalen

Lening, schulden en belasting betalen

Een lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting of uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Door deze aftrek van schulde…
Variabele hypotheekrente goedkoper of niet?

Variabele hypotheekrente goedkoper of niet?

Een variabele hypotheekrente is meestal goedkoper dan een vaste hypotheekrente. In eerste instantie althans, daarna moet u het vaak maar afwachten, omdat de marktrente vervolgens ook kan stijgen. U ne…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2014

Aftrekposten inkomstenbelasting 2014

Er zijn minder aftrekposten inkomstenbelasting 2014, omdat de aftrek particulieren voor de specifieke zorgkosten en ziektekosten in 2014 gedeeltelijk komt te vervallen. Wie de zorgkosten als aftrekpos…
Gepubliceerd door Info4mij op 15-08-2011, laatst gewijzigd op 23-09-2016. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!