Info4mij » Specials » Aow 2013
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

AOW 2013 bedragen en AOW leeftijd, betaaldata 2013

AOW 2013 bedragen en AOW leeftijd, betaaldata 2013 De hoogte van de AOW wordt per 1 januari en 1 juli 2013 aangepast. De AOW bedragen zijn ook in 2013 gekoppeld aan het minimumloon. Wat wel verandert is de leeftijd voor wie in 2013 voor het eerst AOW ontvangt, want die ontvangt de AOW vanaf 1 januari 2013 een maand later. In 2018 al op 66 jaar. Een aanvullend pensioen of de voorschotregeling kan wat soelaas bieden. Nu de AOW bedragen vanaf juli 2012 bekend zijn, weten we ongeveer ook de AOW bedragen 2013. Let op de partnertoeslag 2015.

AOW 2013, de bedragen

De bedragen van de AOW zijn direct gekoppeld aan het minimumloon 2013. Twee maal per jaar vindt er een aanpassing van de bedragen plaats, namelijk per 1 januari en per 1 juli 2013. De bedragen voor 1 januari 2013 zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon 2013: minimumloon 2015, minimumjeugdloon 2014. De bedragen zien er als volgt uit:

AOW bedragen voor alleenstaanden januari 2013, bedragen per maand:
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto AOW inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, MKOB 1.084,86 euro 1.084,86 euro
Loonheffing0207,08 euro
Bijdrage Zvw61,29 euro 61,29 euro
Netto AOW1.023,57 euro816,49 euro

Zie voor alle AOW bedragen per 1 januari 2013 en 1 juli 2013, bruto en netto plus vakantie-uitkering, en inclusief 2014:

AOW 2013, de leeftijd

Wie in 2013 voor het eerst AOW krijgt, krijgt dit door de ophoging van de uitkeringsgerechtigde leeftijd met een maand vanaf 1 januari 2013 ook een maand later. Dit samen met het feit dat u sinds 2012 uw AOW pas vanaf uw verjaardag krijgt toebedeeld, betekent voor vele mensen een tegenvaller die maximaal twee maanden kan bedragen ten opzichte van wat u tot voor kort had gedacht. Wie op 31 maart jarig is, krijgt de AOW vanaf 30 april 2013, terwijl dat in 2011 nog op 1 maart 2011 zou zijn geweest. Er is een voorschot en regeling voor mensen die door deze maatregelen in de problemen of een armoedeval kunnen komen.

AOW 2013, AOW-gat door uitgestelde betaling AOW en het pensioen

De gevolgen voor het pensioen zijn nog niet bekend. Het ziet er naar uit dat wie een pensioen ontvangt of daarop in 2013 voor het eerst recht recht, dit op het normale moment zal krijgen. Dus niet een maand later. Voor wie het nog mogelijk is, is een extra pensioen opbouwen zeer aan te bevelen:

Betaaldata AOW 2013, uitbetaling AOW

De betaaldagen voor de AOW in 2013 zijn:
 • 23 januari 2013;
 • 21 februari 2013;
 • 21 maart 2013;
 • 23 april 2013;
 • 23 mei 2013;
 • 24 juni 2013;
 • 23 juli 2013;
 • 22 augustus 2013;
 • 23 september 2013;
 • 23 oktober 2013;
 • 21 november 2013;
 • 20 december 2013.

Op 23 mei 2013 wordt ook de vakantie-uitkering betaald.

AOW 2014 en de inkomstenbelasting 2014

De bedragen voor de AOW in 2014 zijn dus bekend, ook is al aan te geven hoe de belastingtarieven en schijven voor de inkomstenbelasting eruit zullen zien:

AOW 2014, wanneer krijgt u uw AOW?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen veel mensen hun AOW een stuk later dan gedacht. Wie in december 2013 de leeftijd van 65 jaar bereikt, krijgt zijn pensioen pas in februari 2014:

AOW 2015

De AOW partnertoeslag 2015 verdwijnt en wordt afgeschaft:

Regeerakkoord Rutte 2, de nieuwe zorgverzekering 2014, zorgpremie, uw pensioen, verplicht eigen risico, overbruggingsregeling AOW

Meer over het regeerakkoord Rutte Samson en uw AOW vindt u in:

Info4mij ©
Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag

De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel h…
Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 1 januari 2016

Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon 2016 en minimumjeugdloon januari 2016 en juli 2016 zijn bekend. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat verdient een 15-ja…
AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015

AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015

De AOW 2015 (januari 2015 en juli 2015) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit. Zie de veranderingen ten opzichte van de AOW 2015 per 1 juli 2014. Sinds de AO…
Belastingvoordeel ouderen 2015 en 2014

Belastingvoordeel ouderen 2015 en 2014

Is er een belastingvoordeel voor ouderen in 2015 en 2014? De koopkracht van veel ouderen daalt door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van ouder…
65 jaar in 2015 en pas in 2016 AOW, AOW-gat kostendelersnorm

65 jaar in 2015 en pas in 2016 AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wat is de kostendelersnorm ? Wanneer krijgt u in 2015 uw AOW en wanneer de AOW 2016? Wat gebeurt met de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, MKOB 2015? Hebt u ook een AOW-gat in 2015 o…
Overbruggingsregeling AOW 2013, 2014-2018

Overbruggingsregeling AOW 2013, 2014-2018

De overbruggingsregeling AOW, de OBR, trad per 1 oktober 2013 in werking. Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. U kunt als u een AOW-gat hebt door een latere AOW-leeftijd ook in 2015 en 201…
Erven en samenwonen in 2015 en 2016

Erven en samenwonen in 2015 en 2016

Wie in 2015 of 2016 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan een erfenis van de partner. Maar er kan altijd wat gebeuren helaas en, anders dan bij gehuwden…
Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Stoppen met werken, dan is het opbouwen van een extra pensioen is nodig. Hoe gaat u dit opbouwen in 2016? Wat is 401K? Zorg zelf voor een goed aanvullend pensioen en voorkom een pensioentekort. Zeker…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? De maand april 2013 was bijvoorbeeld een maand waarin een kwart van de mensen nie…
Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingen

Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingen

Wie in 2013 of 2014 recht heeft op AOW, heeft ook recht op de ouderenkorting 2013 of 2014. Dat is dus anders dan in 2012 toen 65 jaar de grens was. Zie hier de wijzigingen in de voorwaarden voor deze…
Aftrekbare kosten hypotheek 2013

Aftrekbare kosten hypotheek 2013

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2013 en 2014 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Huurtoeslag 2014 aanvragen: betaaldata 2014

Huurtoeslag 2014 aanvragen: betaaldata 2014

Uw huurtoeslag aanvragen, let op de veranderingen en betaaldata. De huurtoeslag 2014 en huurtoeslag 2015 verlagen de netto huur die u moet betalen voor uw huis. Uw inkomen tot de inkomensgrens bepaalt…
Belasting spaargeld 2014 omlaag?

Belasting spaargeld 2014 omlaag?

Over uw spaargeld 2014 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die belasting is gebaseerd op een jaarlijks rendement van 4%. Dat is te hoog volgens de commissie v…
Gepubliceerd door Info4mij op 06-06-2012, laatst gewijzigd op 14-06-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!