Info4mij » Specials » Aow 2013
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

AOW: bedragen en AOW leeftijd, betaaldata 2018

AOW: bedragen en AOW leeftijd, betaaldata 2018 De hoogte van de AOW wordt per 1 januari en 1 juli 2013 aangepast. De AOW bedragen zijn ook in 2013 gekoppeld aan het minimumloon. Wat wel verandert is de leeftijd voor wie in 2013 voor het eerst AOW ontvangt, want die ontvangt de AOW vanaf 1 januari 2013 een maand later. In 2018 al op 66 jaar. Een aanvullend pensioen of de voorschotregeling kan wat soelaas bieden. Nu de AOW bedragen vanaf juli 2012 bekend zijn, weten we ongeveer ook de AOW bedragen 2013. Let op de partnertoeslag 2015.

AOW 2013-2018


AOW 2013, de bedragen

De bedragen van de AOW zijn direct gekoppeld aan het minimumloon 2013. Twee maal per jaar vindt er een aanpassing van de bedragen plaats, namelijk per 1 januari en per 1 juli 2013. De bedragen voor 1 januari 2013 zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon 2013. De bedragen zien er als volgt uit:

AOW bedragen voor alleenstaanden januari 2013, bedragen per maand:

met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto AOW inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, MKOB 1.084,86 euro 1.084,86 euro
Loonheffing0207,08 euro
Bijdrage Zvw61,29 euro 61,29 euro
Netto AOW1.023,57 euro816,49 euro

AOW 2013, de leeftijd

Wie in 2013 voor het eerst AOW krijgt, krijgt dit door de ophoging van de uitkeringsgerechtigde leeftijd met een maand vanaf 1 januari 2013 ook een maand later. Dit samen met het feit dat u sinds 2012 uw AOW pas vanaf uw verjaardag krijgt toebedeeld, betekent voor vele mensen een tegenvaller die maximaal twee maanden kan bedragen ten opzichte van wat u tot voor kort had gedacht. Wie op 31 maart jarig is, krijgt de AOW vanaf 30 april 2013, terwijl dat in 2011 nog op 1 maart 2011 zou zijn geweest. Er is een voorschot en regeling voor mensen die door deze maatregelen in de problemen of een armoedeval kunnen komen.

AOW 2018, AOW-gat door uitgestelde betaling AOW en het pensioen

De gevolgen voor het pensioen zijn nog niet bekend. Het ziet er naar uit dat wie een pensioen ontvangt of daarop in 2013 voor het eerst recht recht, dit op het normale moment zal krijgen. Dus niet een maand later. Voor wie het nog mogelijk is, is een extra pensioen opbouwen zeer aan te bevelen:

AOW 2014 en de inkomstenbelasting 2014

De bedragen voor de AOW in 2014 zijn dus bekend, ook is al aan te geven hoe de belastingtarieven en schijven voor de inkomstenbelasting eruit zullen zien:

AOW 2014, wanneer krijgt u uw AOW?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen veel mensen hun AOW een stuk later dan gedacht. Wie in december 2013 de leeftijd van 65 jaar bereikt, krijgt zijn pensioen pas in februari 2014:

AOW 2015

De AOW partnertoeslag 2015 verdwijnt en wordt afgeschaft:

Regeerakkoord Rutte 2, de nieuwe zorgverzekering uitgelegd, zorgpremie, uw pensioen, verplicht eigen risico, overbruggingsregeling AOW

Meer over het regeerakkoord Rutte Samson en uw AOW vindt u in:

Betaaldata AOW 2018, uitbetaling AOW

De betaaldagen voor de AOW in 2018 zijn:
 • 23 januari 2018;
 • 22 februari 2018;
 • 22 maart 2018;
 • 23 april 2018;
 • 23 mei 2018;
 • 21 juni 2018;
 • 23 juli 2018;
 • 23 augustus 2018;
 • 24 september 2018;
 • 23 oktober 2018;
 • 22 november 2018;
 • 20 december 2018.

Op 23 mei 2018 wordt ook de vakantie-uitkering betaald.

AOW 2018

Zie voor alle AOW bedragen per 1 januari 2018 en de vakantie-uitkering:

Info4mij ©
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2020

Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon 2020 en minimumjeugdloon per januari 2020 zijn bekend en gelden tot 1 juli 2020. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat v…
Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

De huurtoeslag 2020 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Erven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partner

Erven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partner

Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2019 of 2020 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan het erven van de partner. Maar er kan altijd wat ge…
Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2018 en 2019? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015

AOW 2015 bedragen en leeftijd 2015

De AOW 2015 (januari 2015 en juli 2015) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit. Zie de veranderingen ten opzichte van de AOW 2015 per 1 juli 2014. Sinds de AO…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? Soms is er maand waarin een kwart van de mensen niet op tijd zijn AOW ontving. Wa…
Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2019 en 2020 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Stoppen met werken, dan is het opbouwen van een extra pensioen nodig. Hoe gaat u dit opbouwen in 2019 en 2020 en wanneer kunt u dan met pensioen gaan? Wat is in dit verband 401K? Zorg zelf voor een go…
Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingen

Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingen

Wie in 2013 of 2014 recht heeft op AOW, heeft ook recht op de ouderenkorting 2013 of 2014. Dat is dus anders dan in 2012 toen 65 jaar de grens was. Zie hier de wijzigingen in de voorwaarden voor deze…
Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag

De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel h…
Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020

Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020

Wat u in 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en uw inkomen. U kunt als u in 2019 of 2020 een AOW-gat hebben door een latere AOW-l…
In 2019 of 2020 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2019 of 2020 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2019 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2021 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben in 2019 en 2020. Dit extra…
Gepubliceerd door Info4mij op 06-06-2012, laatst gewijzigd op 27-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!