Info4mij » Specials » Aow 2019
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Hoeveel AOW krijgt u in 2018 en 2019?

Hoeveel AOW krijgt u in 2018 en 2019? De AOW gaat in 2018 en 2019 omhoog ten opzichte van 2017, zowel per 1 juli 2018 als 1 januari 2019. Hoeveel AOW u in 2018 bruto en netto ontvangt is vooral afhankelijk van de gezinssituatie en van het aantal jaren dat u aan AOW hebt opgebouwd. Misschien krijgt u in 2018 uw eerste AOW, want dat is mogelijk vanaf de leeftijd van 66 jaar, in 2019 is dat weer vier maanden later. Wie al wat langer recht heeft op AOW, heeft misschien ook wel recht op de AOW partnertoeslag.

De AOW in 2018 en 2019

De AOW is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dit loon wordt twee keer per jaar aangepast. Eerst per 1 januari 2018, vervolgens per 1 juli 2018 (respectievelijk 2019). De bruto AOW die u zo ontvangt wordt geïndexeerd, als er inflatie is in ons land ziet u dit terug in uw AOW-bedrag. Het kabinet kan hiervan afwijken door iets meer of juist iets minder te compenseren. Op 1 juli 2017 ging de AOW omhoog, in 2018 en 2019is dat weer het geval.

De netto AOW in 2018 en 2019

De bruto AOW is afhankelijk van de vraag of u alleenstaande bent of niet, hoeveel rechten u hebt opgebouwd en of u recht hebt op de AOW-partnertoeslag en ouderenkorting. De netto AOW is ook van allerlei persoonlijke omstandigheden afhankelijk. De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt als u dat wilt rekening met de heffingskortingen waarop u recht hebt, maar wellicht hebt u ook aftrekposten inkomstenbelasting die van invloed zijn op wat u aan het einde van het jaar netto zult overhouden. Vaak kan er een beroep worden gedaan op de fiscaal aftrekbare zorgkosten. In dat geval moet u belastingaangifte inkomstenbelasting doen, de SVB doet dit niet voor u.

AOW-partnertoeslag

Hebt u al jaren AOW en is uw partner nog niet AOW-gerechtigd, dan kunt u recht hebben op de AOW-partnertoeslag. Deze toeslag is niet in alle gevallen vervallen, alleen nieuwkomers sinds 2015 kunnen er geen gebruik van maken. Nieuwkomers in 2018 moeten minimaal 66 jaar zijn om hun eerste AOW te kunnen ontvangen. Deze leeftijd loopt verder op omdat de levensverwachting in ons land toeneemt, in 2023 gaat het al om 67 jaar en drie maanden.

AOW en een aanvullend pensioen

Hebt u een aanvullend pensioen, dan moet u zeker belastingaangifte inkomstenbelasting doen. Sommige heffingskortingen waarmee de SVB rekent zijn inkomensafhankelijk en houden geen rekening met de extra inkomsten uit een opgebouwd pensioen. Goed nieuws is dus dat de bruto AOW iets stijgt, het minder goede nieuws is dat u ook in 2018 soms wel erg veel moet doen om al uw (fiscale) rechten binnen te halen.

info4mij ©
AOW 2017 en 2018: samenwonen: nieuwe regels

AOW 2017 en 2018: samenwonen: nieuwe regels

De voorwaarden voor de AOW zijn veranderd per 1 februari 2014 voor wie samenwoont of een latrelatie heeft. Wel of niet samenwonen scheelt in de portemonnee in 2016, 2017 en 2018, omdat de AOW voor een…
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en heffingskortingen dragen hieraan bij. De AOW-leeftijd stijgt in 2018 naar 66 jaar…
AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019

AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019

Wederom stijgt de AOW-leeftijd in 2019, nu met vier maanden. Wie in 2019 voor het eerst AOW ontvangt is dus tenminste 66 jaar en vier maanden oud. De AOW gaat in 2019 door de inflatiecorrectie omhoog…
AOW partnertoeslag 2017 en 2018

AOW partnertoeslag 2017 en 2018

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2017 en 2018? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistreerd partner had en uiterlijk…
Belasting spaargeld 2018

Belasting spaargeld 2018

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2018 in veel gevallen omlaag. De Belastingdienst berekent uw forfaitair rendement op vermogen namelijk op basis van de spaarrente en beleggingsre…
Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018

Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2017 en 2018? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2016, 2017 en 2018? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Stoppen met werken, dan is het opbouwen van een extra pensioen nodig. Hoe gaat u dit opbouwen in 2018 en 2019 en wanneer kunt u dan met pensioen gaan? Wat is in dit verband 401K? Zorg zelf voor een go…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek). Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eigen woning omdat u eer…
In 2018 of 2019 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2018 of 2019 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2017 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2018 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben in 2017 en 2018. Wie bijvo…
Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Het wettelijk minimumloon 2019 en minimumjeugdloon per januari 2019 zijn bekend en gelden tot 1 juli 2019. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat v…
Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog

Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog

De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog…
Ouderenkorting 2018 en 2019

Ouderenkorting 2018 en 2019

De ouderenkorting 2018 en 2019 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de ouderenkortin…
Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

De overbruggingsregeling AOW, de OBR, trad per 1 oktober 2013 in werking. Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. U kunt als u in 2017, 2018 of 2019 een AOW-gat hebt door een latere AOW-leeft…
Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag

De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel h…
Wettelijk minimumloon juli 2018- 2019: leeftijd gaat omlaag

Wettelijk minimumloon juli 2018- 2019: leeftijd gaat omlaag

De leeftijd van het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar, bovendien gaat per 1 juli 2017 - januari 2019 het jeugdloon omhoog. Om welke nieuwe bedragen en welk i…
Gepubliceerd door Info4mij op 09-11-2017, laatst gewijzigd op 29-10-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!