Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2013
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Belastingaangifte 2013

Belastingaangifte 2013 In 2014 kunt u tot 1 april 2014 uw belastingaangifte over 2013 doen als u geen uitstel hebt gevraagd en gekregen. Tegen die tijd hebt u uw definitieve loongegevens en de gegevens van de bank. Het wordt dan ook tijd om na te denken over uw belastingaangifte 2013, belastingtips en de aftrekposten die dan gelden, omdat fiscaal een aantal zaken is gewijzigd. De belangrijkste verandering bij de aangifte inkomstenbelasting zal de gewijzigde hypotheekrenteaftrek 2013 zijn.

Belastingaangifte 2013

De belastingdienst let strenger dan ooit op het tijdstip dat u uw belastingaangifte 2013 indient. De datum van 1 april 2014 mag bij uw belastingaangifte over 2013 alleen worden overschreden als u uitstel hebt gekregen van de belastingdienst. In veel gevallen geeft de belastingdienst u automatisch uitstel tot 1 september 2014 als u daarom vraagt. Het voordeel van dit uitstel is dat u nog wat gegevens kunt verzamelen en zich beter kunt informeren over de aftrekposten en fiscale mogelijkheden, een nadeel is dat u bij een teruggave van loonbelasting en inkomstenbelasting later uw geld zult terugkrijgen van de fiscus. Niet in juli 2014, maar soms pas in het najaar.

Algemene heffingskorting minst verdienende partner

Vergeet niet dat uw partner als minstverdienende partner bij een gezamenlijke belastingaangifte recht heeft op de aanrechtsubsidie 2013 of 2014 ofwel de algemene heffingskorting minstverdienende partner: aanrechtsubsidie 2013 aanvragen, korting minstverdienende partner.

Belastingaangifte 2013, aftrekposten inkomstenbelasting

Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting worden u vele vragen gesteld en moet u steeds weer nagaan of een vraag op u van toepassing is. De gegevens over uw inkomen en spaargeld zijn meestal snel te beantwoorden, maar het wordt vaak lastiger waar het gaat om de aftrekposten en de verdeling van de aftrekposten met uw partner als gevolg van het fiscaal partnerschap 2012 of 2013.

Eigenwoningforfait 2013 en WOZ-waarde 2013

Bij uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u als u een koophuis hebt, ook te maken met de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait 2013. Deze bijtelling van het huurwaardeforfait kunt u alleen voorkomen als u weinig hypotheekrenteaftrek hebt en betekent dus in zeer veel gevallen een gevoelige kostenpost voor huizenbezitters.

Aftrekpost geringe eigenwoningschuld

Hebt u door het extra aflossen op uw hypotheek nog maar weinig hypotheekrenteaftrek, dan kunt u in aanmerking komen voor de aftrekpost geen of geringe eigenwoningschuld: geringe eigenwoningschuld hebben.

Belastingtips 2012 en 2013

Belastingtips voor eind 2012 en in 2013 zijn wel te geven. Gebruik ze, want de commissie Van Dijkhuizen wil het aantal aftrekposten verder verlagen:

Aftrekposten 2013 en 2012

De meest voorkomende aftrekposten waarvoor u gegevens moet verzamelen zijn:

Een uitgebreide toelichting op de aftrekposten en belastingschijven vindt u in de special aftrekposten 2013 belasting. U kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen:

Verdeling van aftrekposten met uw partner

Als u de verschillende aftrekposten op een rij hebt, loont het vervolgens de moeite om te bekijken hoe u de aftrekposten het beste met uw fiscale partner kunt verdelen. In de meeste gevallen plaatst u in uw gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting de aftrekposten bij de partner met het hoogste inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de belastingteruggave zal zijn. Als u beiden een hoger inkomen hebt, kan een slimme verdeling van aftrekposten in 2013 ervoor zorgen dat u beiden in een lagere belastingschijf terecht komt, waardoor het voordeel nog groter kan zijn. Als u er maar voor zorgt dat het de totale aftrekpost 100% is. Bovendien moeten de posten hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait samen worden genomen. Let er bij het eigenwoningforfait op dat u de juiste WOZ-aanslag neemt. Voor het belastingjaar 2012 is dat de WOZ waarde van de beschikking uit het voorjaar van 2012, niet het voorjaar 2013.

Inkomstenbelasting 2014

Het kan geen kwaad om ook al naar 2014 te kijken. Dan zullen de belastingtarieven veranderen en wordt de maximale hypotheekrenteaftrek lager:

info4mij ©
Aftrekposten inkomstenbelasting 2017

Aftrekposten inkomstenbelasting 2017

Ook al hebt u in 2017 minder aftrek, deze aftrekposten inkomstenbelasting 2017 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zo…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018

Fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2017 en 2018 volledig benut en zo de woonlasten verlaagd? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpost bij uw belastingaangifte 2017 en 2018. Met de af…
Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018

Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2017 en 2018? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
Aftrekposten belasting 2015 en 2016

Aftrekposten belasting 2015 en 2016

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2015 en 2016 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2016, maar ook voor uw loonheffing en teruggave inkomstenb…
Erfbelasting 2017 - 2018 of erfenis belastingvrij?

Erfbelasting 2017 - 2018 of erfenis belastingvrij?

Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2017 en 2018 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successierechten zijn hoog en de Belastingdienst stuurt u zeker een hoge belastingaansla…
Spaargeld belastingvrij in 2015 of 2016?

Spaargeld belastingvrij in 2015 of 2016?

Al het spaargeld belastingvrij in 2015 en 2016 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is vaak niet realistisch. Wel is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belastingvrij s…
Erven en samenwonen in 2017 en 2018

Erven en samenwonen in 2017 en 2018

Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2017 of 2018 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan het erven van de partner. Maar er kan altijd wat ge…
Aftrekbare kosten hypotheek 2017

Aftrekbare kosten hypotheek 2017

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2017 en 2018 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Wanneer fiscaal partnerschap 2012 of 2013

Wanneer fiscaal partnerschap 2012 of 2013

Er geldt een nieuwe definitie van het fiscaal partnerschap. Dat betekent ook nieuwe regels en voorwaarden voor de belastingaangifte inkomstenbelasting. Deze aanpassingen in 2011, 2012 en 2013 en 2014…
Prognose verwachting huizenprijzen 2017 (woningmarkt 2017)

Prognose verwachting huizenprijzen 2017 (woningmarkt 2017)

Wat gaan de huizenprijzen 2017 en woningmarkt 2017 doen na het herstel in 2015 en 2016? Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente en de huizenmarkt 2017? Moet u nu wel of niet een eigen…
Gepubliceerd door Info4mij op 29-09-2012, laatst gewijzigd op 13-12-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!