Info4mij » Specials » Successierechten 2019 en 2020
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Hoeveel erfbelasting betalen in 2018, 2019 en 2020?

Hoeveel erfbelasting betalen in 2018, 2019 en 2020? Bij een erfenis zullen in de meeste gevallen ook in 2018, 2019 en 2020 successierechten moeten worden betaald. Er zijn wel vrijstellingen voor de erfbelasting en in sommige gevallen is belastingvrij erven mogelijk, maar een belastingaanslag van de Belastingdienst zal vaak toch erg tegenvallen. Hoeveel successierechten betaalt u in 2017, 2018 en 20198 over een erfenis, hoe hoog zijn de tarieven en vrijstellingen?

Belastingaanslag erfbelasting 2018, 2019 en 2020

Na een overlijden wordt ook bekeken hoe groot de erfenis is en wie de erfgenamen zijn. Ook de Belastingdienst zal hiervoor aankloppen. Over een erfenis betaalt u erfbelasting (successierechten). De hoogte van de successierechten zijn afhankelijk van de omvang van de erfenis per erfgenaam en de relatie van de overledene tot de erfgenaam. Zo betaalt een partner in veel gevallen veel minder erfbelasting over een nalatenschap dan een verre neef. Dit komt doordat de vrijstelling van successierechten voor een echtgenoot of echtgenote veel hoger is dan voor iemand die meer op afstand staat. Voor wie samenwoont, kunnen er weer aanvullende regels voor de tarieven en vrijstellingen gelden.

Successierechten en de notaris

Als er een testament is opgesteld, zal in veel gevallen de notaris openheid van zaken geven. Hij nodigt de erfgenamen uit en dan zal ook worden besproken wie verder de erfenis en de belastingaangifte erfbelasting zal afwikkelen. Als er een executeur is aangesteld, dan is die ook de aangewezen persoon, maar men kan ook besluiten om de afwikkeling geheel in handen te geven van de notaris.

Successierechten 2018, erfbelasting 2019 en erfbelasting 2020

De tarieven 2018 gelden zodra een persoon in 2018 is overleden, de tarieven 2019 wanneer dat in 2019 het geval is. Komt iemand eind 2019 te overlijden en vindt de afwikkeling van de erfenis in 2020 plaats, dan nog hebt u te maken met de belastingtarieven en vrijstellingen uit 2019. Hetzelfde geldt voor een overlijden in 2020, de tarieven uit het jaar van overlijden zijn voor de successierechten maatgevend.

Successierechten 2019 en 2020, erfbelasting 2019 en 2020

De systematiek van de erfbelasting 2018 wordt niet vereenvoudigd, wel zullen de belastingschijven en vrijstellingen iets worden verhoogd in lijn met de inflatie in ons land. Hoeveel u betalen moet of dat de erfenis voor u belastingvrij is, kunt u in hoofdlijnen ook zelf berekenen zodra u weet waarop u moet letten. U betaalt de successierechten over het saldo van vermogen, schulden en een aantal aftrekposten zoals de kosten van de uitvaart.

Info4mij ©
Echtgenoot onterven kan met testament

Echtgenoot onterven kan met testament

Met een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2019 of 2020 onterven. U kunt geen erfenis nalaten door de onterving van uw echtgenoot of echtgenote in uw testament…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

De erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2018 moet worden betaal…
Erfbelasting 2018, 2019 en 2020 of erfenis belastingvrij?

Erfbelasting 2018, 2019 en 2020 of erfenis belastingvrij?

Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2018, 2019 en 2020 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successierechten zijn hoog en de Belastingdienst stuurt u zeker een hoge belasting…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partne…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechten

Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechten

Erfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, en dan komt de Belastingdienst nog eens langs met de tarieven erfbelasting en suc…
Erven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partner

Erven en samenwonen in 2019 en 2020: gevolgen partner

Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2019 of 2020 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan het erven van de partner. Maar er kan altijd wat ge…
Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelen

Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelen

Een nalatenschap afhandelen in 2019 of 2020 en de erfenis afwikkelen kan soms eenvoudig zijn, maar ook heel ingewikkeld. De notaris en een executeur testamentair (twee sterren executeur) en afwikkelin…
Schenking 180 dagen voor overlijden

Schenking 180 dagen voor overlijden

Als u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gezien. Deze 180 dagen regel, ook wel 180 dagen fictie genoemd, betekent dat de bet…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Een schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of dochter de schenking besteedt aan een eigen woning. Ook als u iemand anders geld…
Waarom erfbelasting in 2019 betalen?

Waarom erfbelasting in 2019 betalen?

Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2019 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daaraan zelf doen? Als erfgenaam betaalt u over een erfenis vaak veel successierecht…
Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Fiscaal is het fiscaal partnerschap van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toe…
Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?

Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?

Een testament opstellen of de aankoop van een huis gaat via de notaris en dat betekent dus notariskosten betalen, maar betaal voor een notaris niet meer dan nodig is in 2019 en 2020. Ga bijvoorbeeld v…
Gepubliceerd door Info4mij op 22-08-2017, laatst gewijzigd op 31-07-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!