Info4mij » Specials » Aftrekposten
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Aftrekposten belastingaangifte 2018, 2019 en 2020

Aftrekposten belastingaangifte 2018, 2019 en 2020 De aftrekposten zijn bij uw belastingaangifte 2018, 2019 en 2020 een belangrijke post om zo min mogelijk belasting te betalen. Wie niet alle aftrekposten benut, laat namelijk onnodig geld liggen. Ook in 2018, 2019 en 2020 zijn er weer vele fiscale aftrekposten waarvan u gebruik kunt maken. Vanaf 2015 is helaas de aftrekpost kosten levensonderhoud kind en daarmee het voordeel van de aftrek voor kinderalimentatie in box 1 verdwenen.

Aftrekposten eigen woning

De aftrekposten eigen woning en de ziektekosten zijn voor vele mensen de grootste aftrekpost in 2018, 2019 en 2020. Bij de aftrekpost eigen woning kan het om veel meer gaan dan alleen de aftrek van hypotheekrente. Wie voor het eerst een eigen woning koopt bijvoorbeeld, krijgt met allerlei extra kosten te maken. Denk aan de kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting, de kosten van taxatie en de kosten het kadaster. Met uitzondering van de overdrachtsbelasting zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar: fiscale aftrekposten eigen woning 2018 en 2019. Met de aftrekpost verlaagt uw uw belastbaar inkomen aanzienlijk en betaalt u dus minder belasting dan iemand die onder vergelijkbare omstandigheden een huis huurt. Maar ook als u al een huis hebt, maar de hypotheek wil veranderen of verhogen zijn allerlei kosten van de hypotheek aftrekbaar:

Specifieke ziektekosten en zorgkosten 2018

De ziektekosten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat ze aftrekbaar zijn. Vooral chronisch zieken kunnen nog een behoorlijk bedrag aftrekken. Daarbij geldt wel een gezamenlijk drempelinkomen van de zieke en de partner. Dat houdt in dat de zorgkosten minus de drempel aftrekbaar zijn. Een voorbeeld voor 2018:

WieDrempelinkomen 2018Drempel ziektekosten 2018
Alleenstaandelager of gelijk aan 40.6191,65% van het inkomen, maar minimaal 131 euro
Alleenstaandehoger dan 40.619 euro5,75% van het inkomen plus 670 euro
Met fiscale partnerlager of gelijk aan 40.619 euro1,65% van het inkomen, maar minimaal 262 euro
Met fiscale partnerhoger dan 40.619 euro5,75% van het inkomen plus 670 euro

Aftrekbare ziektekosten 2018, 2019 en 2020

Aftrekbare ziektekosten zijn:
  • Ziektekosten van uzelf en uw huishouden, voor zover ze niet door de verzekering vergoed worden en hoger zijn dan het verplicht eigen risico. Denk aan medicijnen, geneesmiddelen, dieetkosten, fysiotherapie, hulpmiddelen;
  • De kosten van een gezinshulp;
  • De kosten voor extra kleding en beddengoed van een chronisch zieke;
  • Reiskosten voor eigen ziekenbezoek en onder voorwaarden voor ziekenhuisbezoek van een ander.
  • Kosten aanpassing woning, voor zover niet door de gemeente vergoed.

Studiekosten als aftrekpost

Als de studie bedoeld is voor uw werk of om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren zijn de kosten aftrekbaar. Dus niet een hobby, die u leuk vindt. Een aandachtspunt vormen de scholieren en studenten. Zij hebben dikwijls een bijbaantje en betalen over dit bijverdienen te veel belasting. In dat geval kunnen ze de belasting terugvragen bij de Belastingdienst en hoeven voor deze teruggave de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting niet af te wachten.

Belastingaangifte 2018, 2019 en 2020

Alles over de belastingaangifte 2019 in 2020 en belasting ontwijken: belastingaangifte 2020, belasting ontwijken over 2019.

Aftrekposten 2015 - 2018 en 2019

Een opvallende aftrekpost die in 2015 wordt afgeschaft is de aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar. Daarmee vervalt ook uw fiscale aftrek voor kinderalimentatie:

Aftrekposten 2018, 2019 en 2020

Over hoeveel aftrekposten u nog hebt in 2018 en 2019 leest u in:

Info4mij ©
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2018, 2019 en 2020? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2018-2019

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2018-2019

Wat is de hoogte van de studiefinanciering 2018 en 2019 (tot en met december 2019)? Let ook op de betaaldata in 2019. Bekijk de hoogte van de bedragen voor de verschillende soorten van studiefinancier…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boetevrij aflossen is natuurlijk aantrekkelijk, maar wat is de te betalen maximale boeterente bij het oversluiten van een hypotheek, het omzetten naar een andere hypotheek of uw boete bij een vervoegd…
Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Wie in 2019 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlopige aan…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zorg…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Lening, schulden en belasting betalen

Lening, schulden en belasting betalen

Een lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting of uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Door deze aftrek van schulde…
Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2019 en 2020 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Al het spaargeld belastingvrij in 2019 en 2020 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is vaak niet realistisch. Wel is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belastingvrij s…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Is variabele hypotheekrente goedkoper of niet (2020)?

Is variabele hypotheekrente goedkoper of niet (2020)?

Een variabele hypotheekrente is meestal goedkoper dan een langdurige vaste hypotheekrente, ook in 2020. U neemt met een variabele hypotheekrente wel meer risico, de marktrente kan immers vervolgens oo…
Gepubliceerd door Info4mij op 15-08-2011, laatst gewijzigd op 30-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!