Info4mij » Specials » Aftrekposten

Aftrekposten belastingaangifte 2019, 2020 en 2021

Aftrekposten belastingaangifte 2019, 2020 en 2021 De aftrekposten zijn bij uw belastingaangifte 2019, 2020 en 2021 zijn erg belangrijk om zo min mogelijk belasting te betalen. Wie niet alle aftrekposten benut, laat namelijk onnodig geld liggen. Ook in 2019, 2020 en 2021 zijn er weer vele fiscale aftrekposten waarvan u gebruik kunt maken. Het voordeel van de aftrek voor kinderalimentatie in box 1 is verdwenen.

Aftrekposten eigen woning

De aftrekposten eigen woning en de ziektekosten zijn voor vele mensen de grootste aftrekpost in 2019, 2020 en 2021. Bij de aftrekpost eigen woning kan het om veel meer gaan dan alleen de aftrek van hypotheekrente. Wie voor het eerst een eigen woning koopt bijvoorbeeld, krijgt met allerlei extra kosten te maken. Denk aan de kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting, de kosten van taxatie en de kosten het kadaster. Met uitzondering van de overdrachtsbelasting zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar: fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021. Met de aftrekpost verlaagt uw uw belastbaar inkomen aanzienlijk en betaalt u dus minder belasting dan iemand die onder vergelijkbare omstandigheden een huis huurt. Maar ook als u al een huis hebt, maar de hypotheek wil veranderen of verhogen zijn allerlei kosten van de hypotheek aftrekbaar:

Specifieke ziektekosten en zorgkosten 2020 en 2021

De ziektekosten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat ze aftrekbaar zijn. Vooral chronisch zieken kunnen nog een behoorlijk bedrag aftrekken. Daarbij geldt wel een gezamenlijk drempelinkomen van de zieke en de partner. Dat houdt in dat de zorgkosten minus de drempel aftrekbaar zijn.

Aftrekbare ziektekosten 2019, 2020 en 2021

Aftrekbare ziektekosten zijn:
  • Ziektekosten van uzelf en uw huishouden, voor zover ze niet door de verzekering vergoed worden en hoger zijn dan het verplicht eigen risico. Denk aan medicijnen, geneesmiddelen, dieetkosten, fysiotherapie, hulpmiddelen;
  • De kosten van een gezinshulp;
  • De kosten voor extra kleding en beddengoed van een chronisch zieke;
  • Reiskosten voor eigen ziekenbezoek en onder voorwaarden voor ziekenhuisbezoek van een ander.

Studiekosten als aftrekpost

Als de studie bedoeld is voor uw werk of om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren zijn de kosten aftrekbaar. Dus niet een hobby, die u leuk vindt. Een aandachtspunt vormen de scholieren en studenten. Zij hebben dikwijls een bijbaantje en betalen over dit bijverdienen te veel belasting. In dat geval kunnen ze de belasting terugvragen bij de Belastingdienst en hoeven voor deze teruggave de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting niet af te wachten.

Belastingaangifte 2019, 2020 en 2021

Alles over de belastingaangifte 2020 in 2021 en belasting ontwijken: belastingaangifte 2021, belasting ontwijken over 2020.

Aftrekposten 2020-2021

Een opvallende aftrekpost die in 2015 is afgeschaft is de aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar. Daarmee vervalt ook uw fiscale aftrek voor kinderalimentatie:

Aftrekposten 2019, 2020 en 2021

Over hoeveel aftrekposten u nog hebt in 2020 en 2021 leest u in:

Info4mij ©
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boetevrij aflossen is natuurlijk aantrekkelijk, maar wat is de te betalen maximale boeterente bij het oversluiten van een hypotheek, het omzetten naar een andere hypotheek of uw boete bij een vervoegd…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021

Bedragen studiefinanciering studiejaar 2021

Wat is de hoogte van de studiefinanciering 2021 (tot en met december 2021)? Let ook op de betaaldata in 2021. Bekijk de hoogte van de bedragen voor de verschillende soorten van studiefinanciering. Stu…
Belasting spaargeld 2021

Belasting spaargeld 2021

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2021 in veel gevallen omlaag, maar zeker niet als u meer dan 50.000 euro aan vermogen hebt. Sterker nog, als u moet betalen betaalt u over het fo…
Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?

Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?

Al het spaargeld belastingvrij in 2020 en 2021 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is dat ook realistisch? In ieder geval is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belast…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Ook al hebt u in 2020 en 2021 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke z…
Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Wie in 2020 of 2021 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlo…
Lening, schulden en belasting betalen

Lening, schulden en belasting betalen

Een lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting of uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Door deze aftrek van schulde…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Is variabele hypotheekrente goedkoper of niet?

Is variabele hypotheekrente goedkoper of niet?

Een variabele hypotheekrente is meestal goedkoper dan een langdurige vaste hypotheekrente. U neemt met een variabele hypotheekrente wel meer risico, de marktrente kan immers vervolgens ook stijgen. Ee…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2020 en wilt u de mogelijkheden voor 2021 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Belasting spaargeld 2020

Belasting spaargeld 2020

Belasting op spaargeld en beleggen is volgens sommigen een jaloezieheffing, volgens anderen meer dan logisch. in 2020 hebben we nog steeds te maken met een ingewikkelde vermogensrendementsheffing met…
Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2020 en 2021 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Gepubliceerd door Info4mij op 15-08-2011, laatst gewijzigd op 27-03-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.