Info4mij » Specials » Aow 2015

AOW 2015: minder AOW en partnertoeslag 2015

AOW 2015: minder AOW en partnertoeslag 2015 De AOW 2015 gaat iets omhoog ten opzichte van 2014. De AOW partnertoeslag wordt in 2015 beperkt en strenger toegepast. Bovendien moet u weer twee maanden langer wachten, als u in 2015 voor de eerste keer uw AOW ontvangt. Als de partner minder gaat verdienen, krijgt de AOW-er niet alsnog partnertoeslag AOW. De bezuinigingen van het kabinet Rutte raken vooral ouderen met een beetje pensioen. Let op de kostendelersnorm in 2015 en 2016.

AOW 2015: drie maanden later dan in 2012

Allereerst loopt de bezuiniging van het kabinet door van de verhoging van de pensioen gerechtigde leeftijd. In 2015 is de uitbetaling twee maanden later dan in 2014 en dus zelfs drie maanden later dan in 2012. Dat betekent langer doorwerken en als dat niet lukt rond komen van uw spaargeld of een beroep doen op de overgangsregeling van de overheid.

De AOW partnertoeslag 2015

Als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u wel, was het tot 2014 zo dat u in aanmerking kon komen voor de AOW partnertoeslag 2015. Het was ook zo dat als u tijdelijk niet voor deze toeslag in aanmerking kwam omdat uw partner weinig inkomen had, dat er alsnog via een soort van terugkeer regeling een beroep kon worden gedaan op de AOW partnertoeslag. Welnu dat vervalt allemaal per 1 januari 2015: partnertoeslag AOW omlaag.

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen afgeschaft

Een volgende bezuiniging is dat de MKOB per 1 januari 2015 wordt afgeschaft. De MKOB bestaat sinds 1 juni 2011. Het is een manier om het koopkrachtverlies voor ouderen te beperken. Toen was al duidelijk dat ouderen extra gepakt werden en een reparatie van koopkracht op zijn plaats was. Nu veel meer bezuinigingen de ouderen raakt, wordt de toeslag zelfs afgeschaft. Wie geen ander pensioen of spaargeld heeft wordt deels gecompenseerd. De huishoudtoeslag 2015 gaat niet door, maar dat betekent niet dat de toeslagen gelijk blijven. Wie zo verstandig was om een aanvullend pensioen op te bouwen, kan zo tot 300 euro AOW per maand verliezen als men enige tijd in het buitenland heeft gewoond. De MKOB was in 2013 als een paar euro verlaagd, nu verdwijnt de KOB helemaal: AOW 2020, bedragen juli 2020.

Samenwonen in 2015 en AOW

Verder zullen de regels voor het samenwonen worden vereenvoudigd. Als elk van u een zelfstandige woning heeft en daarvoor de financiële lasten draagt, hebt u geen gezamenlijk hoofdverblijf en houdt u elk recht op de AOW-uitkering voor een alleenstaande van 70%.

Bezuinigingen AOW 2015

Wie dit allemaal optelt, kan behoorlijk in koopkracht achteruitgaan. Geen AOW partnertoeslag maakt een groot verschil en 2,5 miljoen Nederlanders krijgen geen tegemoetkoming in hun koopkracht meer. Het lijkt wel of de politiek vergeten is dat ook wie AOW-gerechtigd is, stemrecht heeft.

Info4mij ©
AOW partnertoeslag 2020 en 2021

AOW partnertoeslag 2020 en 2021

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2020 (per 1 juli) en wat was het in 2019? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistre…
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon 2021 en minimumjeugdloon 2021 zijn bekend, per 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat verd…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? Soms is er maand waarin een kwart van de mensen niet op tijd zijn AOW ontving. Wa…
Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag

De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel h…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen zou de nieuw…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit. De eerste AOW krijgt u op uw verjaardag als u in 2020 tenminste 66 jaar en vie…
Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Wat u vanaf 1 juli 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en uw inkomen. U kunt als u in 2020 of 2021 een AOW-gat hebben door een la…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Als u eerder wilt stoppen met werken, dan is in de meeste gevallen het opbouwen van een extra pensioen nodig. Zorg zelf voor een goed aanvullend pensioen, voorkom een pensioentekort en voorkom dat all…
In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2019 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2021 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben. Dit extra verlies aan AOW…
Gepubliceerd door Info4mij op 31-08-2013, laatst gewijzigd op 17-06-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.