Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2018
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Belastingaangifte doen over 2018

Belastingaangifte doen over 2018 Het is weer zo ver, u moet belastingaangifte 2018 doen over uw inkomsten en vermogen in 2018. Vele posten zijn al vermeld op uw vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting, maar natuurlijk wilt u ook alle belastingvoordelen en aftrekposten benutten waar u recht op hebt. Hoeveel inkomen had u in box 1, 2 en 3 en wat kan daar aan belastingheffing vanaf via de aftrekposten en heffingskortingen? Nieuw sinds 2017 is de belastingheffing in box 3 (spaargeld en vermogen), verder zijn de belastingtarieven in enkele belastingschijven gestegen ten opzichte van 2017. Neem de tijd voor het correct invullen van uw belastingaangifte. Dit is niet alleen het moment om belasting te betalen, maar ook te bekijk hoe u met de juiste belastingvoordelen minder inkomstenbelasting kunt betalen. U kunt bijvoorbeeld door de aftrekposten met uw fiscale partner goed te verdelen, veel geld besparen.

Wanneer belastingaangifte inkomstenbelasting 2018 invullen?

Als u geen uitstel van belastingaangifte inkomstenbelasting vraagt, dan behoort u voor 1 mei 2019 uw belastingaangifte over uw inkomen en vermogen in 2018 te doen. Hebt u meer tijd nodig om uw belastingaangifte inkomstenbelasting te doen, dan kunt u de Belastingdienst om enkele maanden uitstel vragen. Standaard krijgt u op uw aanvraag tot 1 september 2019 uitstel en als u meer tijd nodig hebt, kunt u wederom om uitstel vragen. Uitstel heeft natuurlijk het voordeel dat u wat tijd bijkoopt, het nadeel is dat de Belastingdienst u een belastingrente in rekening kan brengen als u belasting moet bijbetalen. Uitstel kan dus geld kosten. Van de andere kant is geen uitstel aanvragen wanneer u belastingplichtig bent ook onverstandig. De Belastingdienst zal u in dat geval een herinnering sturen en als u dan nog te laat bent een boete.

De vooraf ingevulde belastingaangifte 2018

Voor velen van ons is de vooraf ingevulde belastingaangifte wel een uitkomst. Zij die verder geen aftrekposten hebben, zijn ook snel klaar met de aangifte. Het is wel zo dat u ook in dat geval alle posten goed moet nalopen, de Belastingdienst heeft weliswaar de posten voor u ingevuld, maar u bent en blijft verantwoordelijk voor de juiste invulling van uw belastingaangifte. De gebruikte data kunnen verouderd of onvolledig zijn. En natuurlijk kunnen bepaalde posten waarop uw wel recht hebt ontbreken.

Aftrekpost kosten eigen woning (hypotheekrenteaftrek)

Hebt u bijvoorbeeld in 2018 een eigen woning gekocht dan zijn meerdere kosten aftrekbaar, niet alleen de hypotheekrente. De Belastingdienst kent wellicht de aankoop nog niet en vaak ook niet de kosten die u voor de aankoop gemaakt hebt. Die posten moet u zelf invullen. Verder kan het zijn dat u tijdelijk twee woningen had, de woning waar u woonde en de nieuw aangekochte woning. Dat kan betekenen dat u voor beide woningen in 2018 bepaalde kosten mag aftrekken.

De tarieven inkomstenbelasting 2018

Voor de middeninkomens (belastingschijven 2 en 3) ging in 2018 het belastingpercentage een paar tienden omhoog, tegelijkertijd steeg vooral de arbeidskorting. Als u een baan hebt, dan kunt u er financieel op vooruit zijn gegaan, maar als u daarbij in 2018 meer geld ging verdienen, kan er ook een tegenvaller zijn opgetreden. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2018 zijn inkomensafhankelijk en kunnen bij een hoger inkomen juist lager uitvallen.

De vermogensrendementsbelasting, belasting op spaargeld 2018

Het meest opvallende zijn wellicht de wijzigingen in de belastingheffing op spaargeld en vermogen. In 2017 werd afgestapt van de 1,2% vermogensbelasting en deze werd ingeruild voor een nieuw schijvensysteem. Wie redelijk veel vermogen heeft, gaat hierdoor in 2017 en 2018 meer belasting over zijn vermogen (spaargeld, aandelen, tweede woning) betalen.

Vergeet de bitcoins niet

Hebt u bitcoins op 1 januari van een jaar, dan moeten deze zeer waarschijnlijk ook worden vermeld in uw belastingaangifte 2018.

Aftrekposten 2018

Benut al uw aftrekposten goed. Die voor uw eigen woning, wellicht levert een pensioentekort u nog een aftrekpost op, anders de giften die u hebt gedaan of de aftrekpost scholingsuitgaven en studiekosten. Bekijk wat er mogelijk is en vul uw belastingaangifte optimaal en naar waarheid in.

Info4mij©
Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2019 en 2020 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zorg…
Belasting spaargeld 2018

Belasting spaargeld 2018

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2018 in veel gevallen omlaag. De Belastingdienst berekent uw forfaitair rendement op vermogen namelijk op basis van de spaarrente en beleggingsre…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Belasting spaargeld 2020

Belasting spaargeld 2020

Belasting op spaargeld en beleggen is volgens sommigen een jaloezieheffing, volgens anderen meer dan logisch. Tot 2017 betaalde u 1,2% vermogensbelasting, in 2020 hebben we nog steeds te maken met een…
Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Wie in 2019 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlopige aan…
Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2018 en 2019? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Het fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020 regelt de hoogte van uw toeslag en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2018, 2019 of 2020 en wat zi…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Fiscale toeslagen: nieuw stelsel belastingdienst is gewenst

Fiscale toeslagen: nieuw stelsel belastingdienst is gewenst

Ons ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2019 en 2020 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de schulden raakt door een forse naheffing. Ons belastingstelsel werkt met ing…
Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

De huurtoeslag 2020 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis in 2019 of 2020, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek). Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eigen wo…
Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2019 en 2020?

Lijfrente sparen of lijfrentepolis in 2019 en 2020?

Lijfrente uit lijfrente sparen bij een bank (banksparen) of uit een lijfrentepolis en lijfrenteverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Wat is lijfrente sparen? Banksparen en lijfrente sparen zij…
Restschuld hypotheek fiscaal aftrekbaar 2019 en 2020

Restschuld hypotheek fiscaal aftrekbaar 2019 en 2020

Uw verkoopt uw woning met een restschuld in 2019 of 2020. Een restschuld is helaas niet altijd te voorkomen. Gelukkig is de rente is wel tien jaar fiscaal aftrekbaar en en in 2017 zelfs vijftien jaar.…
Saldoverklaring lijfrente Belastingdienst

Saldoverklaring lijfrente Belastingdienst

Gebruik de saldomethode bij de in 2018, 2019 en 2020 uitgekeerde lijfrente. Zo betaalt u niet meer belasting aan de Belastingdienst dan nodig is. Een vrijvallende lijfrente betekent in de meeste geval…
Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Al het spaargeld belastingvrij in 2019 en 2020 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is vaak niet realistisch. Wel is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belastingvrij s…
Vijf spaartips succesvol sparen 2020

Vijf spaartips succesvol sparen 2020

U wilt tips om te sparen in 2020. Zie daarom vijf spaartips voor een optimaal rendement op spaargeld. Wie spaargeld heeft, moet ook actief zijn om succesvol te kunnen sparen tegen hoge rente. Overstap…
Gepubliceerd door Info4mij op 07-08-2017, laatst gewijzigd op 30-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!