Info4mij » Specials » Aow 2017
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Hoeveel AOW in 2017 en 2018?

Hoeveel AOW in 2017 en 2018? De AOW 2017 komt bruto iets hoger uit dan de AOW in 2016, hetzelfde geldt voor 2018 en 2019. Wie voor de eerste keer zijn AOW wil krijgen moet in 2018 wachten totdat hij 66 jaar is. Hoeveel u netto aan AOW overhoudt, verschilt. Dit komt door de heffingskortingen, of u alleenstaand bent of niet en of u recht hebt op de AOW partnertoeslag. Op welke bedragen aan AOW hebt u vanaf juli 2017 en in 2018 recht?

Uw AOW in 2017

Twee keer per jaar wordt de AOW aangepast. Per 1 januari 2017 en per 1 juli 2017. De aanpassing hangt samen met de algemene prijsontwikkeling gedurende het jaar. Hierdoor is de AOW per 1 januari 2017 grosso modo 1% hoger dan op 1 januari 2016. De inflatie is in 2016 laag geweest en dus zijn de aanpassingen gering. Bovendien is er al een verhoging geweest op 1 juli 2016. Deze indexatie is een verhoging van het bruto bedrag, netto kan dit per huishouding weer anders zijn. Dit komt door de heffingskortingen en de vooral de aftrekposten zoals die voor de ziektekosten.

De eerste AOW in 2017 en 2018

Soms bekruipt je het gevoel dat wie nu AOW ontvangt, nog tevreden mag zijn omdat de leeftijd waarop iemand de eerste AOW ontvangt steeds verder naar achteren schuift. In 2017 moet u voor uw eerste AOW als 65 jaar en negen maanden zijn, in 2022 is dit al 67 jaar en drie maanden. Anderzijds is is het bedrag aan AOW niet hoog, het is een minimumvoorziening. Velen zullen moeite hebben om er van rond te komen. Zeker als er geen aanvullend pensioen voor handen is of als er niet een volledig AOW-pensioen is opgebouwd omdat men een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en gewerkt.

AOW-partnertoeslag 2017 en 2018

De regeling AOW-partnertoeslag is voor de AOW gerechtigde met een partner die nog geen recht heeft op AOW, de jongere partner. Op deze voorziening is al een paar keer bezuinigd. Wat het meeste pijn zal doen is dat deze regeling voor nieuwe AOW-ers sinds 2015 is afgeschaft. Wie daarvoor al de partnertoeslag ontving en nog steeds een jongere partner heeft zonder AOW, kan een beroep doen op deze toeslag. Voorwaarde is wel dat de jongere partner weinig of geen inkomen heeft.

info4mij ©
AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019

AOW 2019: bedragen en leeftijd 2019

Wederom stijgt de AOW-leeftijd in 2019, nu met vier maanden. Wie in 2019 voor het eerst AOW ontvangt is dus tenminste 66 jaar en vier maanden oud. De AOW gaat in 2019 door de inflatiecorrectie omhoog…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen is de nieuwe…
AOW partnertoeslag 2018 en 2019

AOW partnertoeslag 2018 en 2019

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2019, per 1 januari en 1 juli? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistreerd partner…
Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

De eigen woning in box 3 en niet langer in box 1, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Het afschaffen van de Wet Hillen lijkt daartoe een eerste aanzet. Wat betekent dat fiscale plan voor u? Er zijn politi…
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en heffingskortingen dragen hieraan bij. De AOW-leeftijd stijgt in 2018 naar 66 jaar…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? Soms is er maand waarin een kwart van de mensen niet op tijd zijn AOW ontving. Wa…
AOW 2017: bedragen en leeftijd 2017

AOW 2017: bedragen en leeftijd 2017

De AOW 2017 gaat iets omhoog per 1 januari. Vanaf 1 juli 2017 vindt een tweede verhoging plaats met ongeveer 0,8%. De verschillen ten opzichte van 2016 zijn niet groot, omdat de inflatie laag is en de…
Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

Overbruggingsregeling AOW 2017, 2018 en 2019

De overbruggingsregeling AOW, de OBR, trad per 1 oktober 2013 in werking. Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. U kunt als u in 2017, 2018 of 2019 een AOW-gat hebt door een latere AOW-leeft…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog…
In 2018 of 2019 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2018 of 2019 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2018 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2019 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben in 2018 en 2019. Wie bijvo…
Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Extra pensioen opbouwen als aanvulling

Stoppen met werken, dan is het opbouwen van een extra pensioen nodig. Hoe gaat u dit opbouwen in 2019 en 2020 en wanneer kunt u dan met pensioen gaan? Wat is in dit verband 401K? Zorg zelf voor een go…
Gepubliceerd door Info4mij op 13-12-2016, laatst gewijzigd op 02-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Agoss, Pixabay
Schrijf mee!