Info4mij » Specials » Aow 2017

Hoeveel AOW in 2017 en 2018?

Hoeveel AOW in 2017 en 2018? De AOW 2017 komt bruto iets hoger uit dan de AOW in 2016, hetzelfde geldt voor 2018 en 2019. Wie voor de eerste keer zijn AOW wil krijgen moet in 2018 wachten totdat hij 66 jaar is. Hoeveel u netto aan AOW overhoudt, verschilt. Dit komt door de heffingskortingen, of u alleenstaand bent of niet en of u recht hebt op de AOW partnertoeslag. Op welke bedragen aan AOW hebt u vanaf juli 2017 en in 2018 recht?

Uw AOW in 2017

Twee keer per jaar wordt de AOW aangepast. Per 1 januari 2017 en per 1 juli 2017. De aanpassing hangt samen met de algemene prijsontwikkeling gedurende het jaar. Hierdoor is de AOW per 1 januari 2017 grosso modo 1% hoger dan op 1 januari 2016. De inflatie is in 2016 laag geweest en dus zijn de aanpassingen gering. Bovendien is er al een verhoging geweest op 1 juli 2016. Deze indexatie is een verhoging van het bruto bedrag, netto kan dit per huishouding weer anders zijn. Dit komt door de heffingskortingen en de vooral de aftrekposten zoals die voor de ziektekosten.

De eerste AOW in 2017 en 2018

Soms bekruipt je het gevoel dat wie nu AOW ontvangt, nog tevreden mag zijn omdat de leeftijd waarop iemand de eerste AOW ontvangt steeds verder naar achteren schuift. In 2017 moet u voor uw eerste AOW als 65 jaar en negen maanden zijn, in 2022 is dit al 67 jaar en drie maanden. Anderzijds is is het bedrag aan AOW niet hoog, het is een minimumvoorziening. Velen zullen moeite hebben om er van rond te komen. Zeker als er geen aanvullend pensioen voor handen is of als er niet een volledig AOW-pensioen is opgebouwd omdat men een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond en gewerkt.

AOW-partnertoeslag 2017 en 2018

De regeling AOW-partnertoeslag is voor de AOW gerechtigde met een partner die nog geen recht heeft op AOW, de jongere partner. Op deze voorziening is al een paar keer bezuinigd. Wat het meeste pijn zal doen is dat deze regeling voor nieuwe AOW-ers sinds 2015 is afgeschaft. Wie daarvoor al de partnertoeslag ontving en nog steeds een jongere partner heeft zonder AOW, kan een beroep doen op deze toeslag. Voorwaarde is wel dat de jongere partner weinig of geen inkomen heeft.

info4mij ©
AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

De AOW-leeftijd in 2021 is 66 jaar en vier maanden. Dat is gelijk aan de leeftijd in 2020. In 2022 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en zeven maanden. Wie in 2021 voor het eerst AOW ontvangt, i…
AOW partnertoeslag 2020 en 2021

AOW partnertoeslag 2020 en 2021

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2020 (per 1 juli) en wat was het in 2019? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistre…
AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

De AOW 2020 gaat omhoog per 1 juli 2020. De verhoging komt door de koppeling aan het wettelijk minimumloon dat stijgt met 4% ten opzichte van 2019 en 1,6% ten opzichte van januari 2020. Bovendien is e…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? Soms is er maand waarin een kwart van de mensen niet op tijd zijn AOW ontving. Wa…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen zou de nieuw…
Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Wat u vanaf 1 juli 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en uw inkomen. U kunt als u in 2020 of 2021 een AOW-gat hebben door een la…
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en heffingskortingen dragen hieraan bij. De AOW-leeftijd stijgt in 2018 naar 66 jaar…
Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Als u eerder wilt stoppen met werken, dan is in de meeste gevallen het opbouwen van een extra pensioen nodig. Zorg zelf voor een goed aanvullend pensioen, voorkom een pensioentekort en voorkom dat all…
In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2019 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2021 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben. Dit extra verlies aan AOW…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog…
Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

De eigen woning in box 3 en niet langer in box 1, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Het afschaffen van de Wet Hillen lijkt daartoe een eerste aanzet, maar ook de kosten van de cornacrisis zullen ooit te…
Gepubliceerd door Info4mij op 13-12-2016, laatst gewijzigd op 02-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Agoss, Pixabay