Info4mij » Specials » Minimumloon 2021

Minimumloon 2021 plus het minimumjeugdloon 2020

Minimumloon 2021 plus het minimumjeugdloon 2020 Het wettelijk minimumloon 2020 en het uurloon is een belangrijke regeling in ons land die op veel plekken in de samenleving doorwerkt. Het minimumloon 2020 en 2021 is bepalend voor uw AOW 2020 en 2021, de bijstand, en natuurlijk wat u in 2020 minimaal moet verdienen. Hetzelfde geldt voor 2021. De bedragen voor 2020 (januari en juli) zijn bekend. Op basis van het minimumloon en het minimumjeugdloon en het aantal uren dat gewerkt wordt in uw sector, kunt u berekenen op hoeveel inkomen u minimaal recht hebt per uur, uw uurloon.

Wettelijk minimumloon januari 2021 en juli 2021


Minimumloon 2021 en uurloon 2021

Het minimumloon wordt twee maal per jaar vastgesteld: per 1 januari en per 1 juli van het jaar. De bijstelling hangt vooral samen met de inflatie die er is en die is momenteel vrij gering. De bedragen voor het minimumloon 2021 en het minimumjeugdloon 2021 zijn verhoogd. Volgens de wet wordt er een onderscheid worden gemaakt tussen een werknemer tot 21 jaar en een werknemer van 21 jaar en ouder. Zodra een werknemer 21 jaar of ouder is, spreken we over het wettelijk minimumloon en anders over het wettelijk minimumjeugdloon.

AOW 1 januari 2021

De AOW is maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon. Zodra de bedragen voor het minimumloon bekend zijn, zijn dus ook de bedragen van de AOW bekend voor wie een volledige AOW ontvangt.

Bijstand 1 januari 2021 en wettelijk minimumloon

Afgezien van de inkomenstoets bedraagt ook de bijstandsuitkering minimaal 70% van het netto minimumloon. In 2021 krijgt u te maken met de kostendelersnorm. De bedragen bij ontslag zijn in 2021 ook verschillend.

AOW en bijstand per 1 juli 2021

De bedragen gaan verder omhoog per 1 juli 2021.

Info4mij ©
AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

De AOW-leeftijd in 2021 is 66 jaar en vier maanden. Dat is gelijk aan de leeftijd in 2020. In 2022 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en zeven maanden. Wie in 2021 voor het eerst AOW ontvangt, i…
AOW partnertoeslag 2020 en 2021

AOW partnertoeslag 2020 en 2021

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2020 (per 1 juli) en wat was het in 2019? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistre…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon 2021 en minimumjeugdloon 2021 zijn bekend, per 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat verd…
AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

De AOW 2020 gaat omhoog per 1 juli 2020. De verhoging komt door de koppeling aan het wettelijk minimumloon dat stijgt met 4% ten opzichte van 2019 en 1,6% ten opzichte van januari 2020. Bovendien is e…
Wettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoog

Wettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoog

Wie 21 jaar of ouder is heeft in 2021 recht op het volledige wettelijk minimumloon. De leeftijd van het wettelijk minimumloon start bij 21 jaar of ouder. Het jeugdloon gaat bovendien omhoog. Om welke…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen zou de nieuw…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit. De eerste AOW krijgt u op uw verjaardag als u in 2020 tenminste 66 jaar en vie…
Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling

Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen: ketenregeling

Stel u hebt nu een arbeidscontract, een nuluren contract, wat betekent het sociaal akkoord van 11 april 2013 dan voor u? Als het een tijdelijk contract is, is het belangrijk om te weten of deze tijdel…
Gepubliceerd door Info4mij op 29-05-2012, laatst gewijzigd op 29-05-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.