Info4mij » Specials » Successierechten 2014 en 2015

Successierechten 2015, 2016 en 2017

Successierechten 2015, 2016 en 2017 Hoeveel successierechten betaalt u in 2016 en 2017 over een erfenis? Gaat het om een erfenis van uw echtgenoot of echtgenote, woont u samen of laat iemand anders u een erfenis na. De belastingdienst zal een aangiftebiljet erfbelasting sturen en de erfbelasting (tarieven en vrijstellingen) die moet worden betaald kan dan een grote tegenvaller zijn. Hier vindt u alles over de erfbelasting 2016 en erfbelasting 2017 op een rij.

Belastingaanslag successierechten 2016 en 2017

Als iemand komt te overlijden, laat hij een erfenis na aan zijn erfgenamen. Hoeveel dat is, wordt duidelijk bij de notaris en de aangifte successierechten die de belastingdienst u opstuurt. De hoogte van de erfbelasting is sterk afhankelijk van wie de erfenis komt en natuurlijk van hoe groot de erfenis is. Gelukkig zijn er vrijstellingen in de tariefstelling van de successierechten, maar die zijn alleen groot als de overledene uw echtgenote, echtgenoot of geregistreerd partner was: erven en samenwonen.

Successierechten 2016, erfbelasting 2016

Komt iemand in 2016 te overlijden, dan gelden de vrijstellingen en tarieven van de erfbelasting uit 2016. Ook als de afwikkeling van een nalatenschap enkele jaren duurt. De belastingdienst kijkt naar alle vormen van vermogen (huis, spaargeld, aandelen) en schulden. Over het saldo van vermogen, schulden en een paar aftrekposten betaalt u de successierechten: erfbelasting 2016 en successierechten.

Successierechten 2017, erfbelasting 2017

De systematiek van de erfbelasting 2017 wordt niet vereenvoudigd, wat betekent dat u ook in 2017 te maken krijgt met vrijstellingen en belastingtarieven die samen bepalen hoeveel successierechten u in 2017 zult moeten betalen, U kunt nu zelf berekenen hoeveel dat zal zijn: erfbelasting 2017, vrijstellingen, tarieven, successierechten.

Info4mij ©
Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Een erfenis in 2021 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2021 bestaan bepaalde vrijstellingen, waarbij vooral de belastingvrijstelling voor de…
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Als u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van schenkingsvrijstelli…
Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partner

Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partner

Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2020 of 2021 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan het erven van de partner. Maar er kan altijd wat ge…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?

Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?

Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2019, 2020 en 2021 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successierechten zijn hoog en de Belastingdienst stuurt u zeker een hoge belasting…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partne…
Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelen

Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelen

Een nalatenschap afhandelen over 2020 of 2021, de erfenis afwikkelen, kan soms eenvoudig zijn, maar ook heel ingewikkeld. De notaris en een executeur testamentair (twee sterren executeur) en afwikkeli…
Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?

Wat kost een notaris: hoeveel notariskosten?

Een testament opstellen of de aankoop van een huis gaat via de notaris en dat betekent dus notariskosten betalen, maar betaal voor een notaris niet meer dan nodig is in 2020 en 2021. Ga bijvoorbeeld v…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

De erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2018 moet worden betaal…
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?

Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?

Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2020 en 2021 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daaraan zelf doen? Als erfgenaam betaalt u over een erfenis vaak veel succes…
Echtgenoot onterven kan met testament

Echtgenoot onterven kan met testament

Met een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2021 of 2022 onterven. U kunt geen erfenis nalaten door de onterving van uw echtgenoot of echtgenote in uw testament…
Gepubliceerd door Info4mij op 18-04-2014, laatst gewijzigd op 30-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.