Info4mij » Specials » Aow 2021

Hoeveel AOW krijgt u in 2020 en 2021 (januari en juli)?

Hoeveel AOW krijgt u in 2020 en 2021 (januari en juli)? Hoeveel AOW u in 2020 en 2021 bruto en netto ontvangt is vooral afhankelijk van de gezinssituatie en van het aantal jaren dat u aan AOW hebt opgebouwd. Misschien krijgt u in 2021 uw eerste AOW, want dat is mogelijk vanaf de leeftijd van 66 jaar en vier maanden. Dezelfde AOW-leeftijd geldt voor de eerste AOW in 2020. Wie al wat langer recht heeft op AOW, heeft misschien ook wel recht op de AOW partnertoeslag. Het pensioenakkoord vertraagt de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2020 en 2021.

De AOW in 2020 en 2021

De AOW is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dit loon wordt twee keer per jaar aangepast. Eerst per 1 januari 2021, vervolgens per 1 juli 2021 (respectievelijk 2020). De bruto AOW die u zo ontvangt wordt geïndexeerd, als er inflatie is in ons land ziet u dit terug in uw AOW-bedrag. Het kabinet kan hiervan afwijken door iets meer of juist iets minder te compenseren. Op 1 juli 2020 ging de AOW omhoog, op 1 januri 2021 is dat weer het geval. Het wettelijk minimumloon stijgt immers.

De netto AOW in 2020 en 2021

De bruto AOW is afhankelijk van de vraag of u alleenstaande bent of niet, hoeveel rechten u hebt opgebouwd en of u recht hebt op de AOW-partnertoeslag en ouderenkorting. De netto AOW is ook van allerlei persoonlijke omstandigheden afhankelijk. De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt als u dat wilt rekening met de heffingskortingen waarop u recht hebt, maar wellicht hebt u ook aftrekposten inkomstenbelasting die van invloed zijn op wat u aan het einde van het jaar netto zult overhouden. Vaak kan er een beroep worden gedaan op de fiscaal aftrekbare zorgkosten. In dat geval moet u belastingaangifte inkomstenbelasting doen, de SVB doet dit niet voor u.

AOW-partnertoeslag

Hebt u al jaren AOW en is uw partner nog niet AOW-gerechtigd, dan kunt u recht hebben op de AOW-partnertoeslag. Deze toeslag is niet in alle gevallen vervallen, alleen nieuwkomers sinds 2015 kunnen er geen gebruik van maken. Nieuwkomers in 2020 en 2021 moeten minimaal 66 jaar en vier maanden zijn om hun eerste AOW te kunnen ontvangen. Deze leeftijd loopt de jaren na 2021 verder op omdat de levensverwachting in ons land toeneemt. Het overeengekomen pensioenakkoord heeft er wel voor gezorgd dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 bevroren blijft.

AOW en een aanvullend pensioen

Hebt u een aanvullend pensioen, dan moet u zeker belastingaangifte inkomstenbelasting doen. Sommige heffingskortingen waarmee de SVB rekent zijn inkomensafhankelijk en houden geen rekening met de extra inkomsten uit een opgebouwd pensioen. Goed nieuws is dus dat de bruto AOW iets stijgt, het minder goede nieuws is dat u ook in 2020 en 2021 soms wel erg veel moet doen om al uw (fiscale) rechten binnen te halen.

Pensioenakkoord, effect op 2020, 2021-2024

Het pensioenakkoord (juni 2019) zorgt voor een bevriezing van de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 en een geleidelijke toename tot 2024. Daarna wordt de 100%-koppeling aan de levensverwachting een koppeling met 66,66%.

info4mij ©
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en heffingskortingen dragen hieraan bij. De AOW-leeftijd stijgt in 2018 naar 66 jaar…
AOW 2020 en 2021: samenwonen: nieuwe regels

AOW 2020 en 2021: samenwonen: nieuwe regels

De voorwaarden voor de AOW zijn veranderd voor wie samenwoont of een latrelatie heeft. Wel of niet samenwonen scheelt in de portemonnee in 2020 en 2021, omdat de AOW voor een alleenstaande 70% van het…
AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

De AOW 2020 gaat omhoog per 1 juli 2020. De verhoging komt door de koppeling aan het wettelijk minimumloon dat stijgt met 4% ten opzichte van 2019 en 1,6% ten opzichte van januari 2020. Bovendien is e…
AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

De AOW-leeftijd in 2021 is 66 jaar en vier maanden. Dat is gelijk aan de leeftijd in 2020. In 2022 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en zeven maanden. Wie in 2021 voor het eerst AOW ontvangt, i…
AOW partnertoeslag 2020 en 2021

AOW partnertoeslag 2020 en 2021

Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2020 (per 1 juli) en wat was het in 2019? De AOW-partnertoeslag is al in 2015 afgeschaft voor wie niet uiterlijk op 31 december 2014 gehuwd was of een geregistre…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen zou de nieuw…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020

De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit. De eerste AOW krijgt u op uw verjaardag als u in 2020 tenminste 66 jaar en vie…
Belasting spaargeld 2021

Belasting spaargeld 2021

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2021 in veel gevallen omlaag, maar zeker niet als u meer dan 50.000 euro aan vermogen hebt. Sterker nog, als u moet betalen betaalt u over het fo…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Bijstand 2020 omhoog

Bijstand 2020 omhoog

De bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag, ook het inkomen van een inwonend kind dat 21 jaar of ouder is en niet studeert.…
Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

Eigen woning naar box 3 slecht voor ouderen

De eigen woning in box 3 en niet langer in box 1, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Het afschaffen van de Wet Hillen lijkt daartoe een eerste aanzet, maar ook de kosten van de cornacrisis zullen ooit te…
Geen uitbetaling AOW ontvangen

Geen uitbetaling AOW ontvangen

Hebt u nog geen AOW ontvangen deze maand, ook al is de uitbetalingsdatum vandaag en zou de AOW vandaag worden gestort? Soms is er maand waarin een kwart van de mensen niet op tijd zijn AOW ontving. Wa…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek), maar een bijtelling. Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eig…
In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

In 2020 of 2021 recht op AOW, AOW-gat kostendelersnorm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2019 65 jaar wordt, moet u ook wachten tot 2021 voor de eerste uitbetaling van de AOW? In dat geval kunt u een serieus AOW-gat hebben. Dit extra verlies aan AOW…
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Het wettelijk minimumloon 2021 en minimumjeugdloon 2021 zijn bekend, per 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Daarmee weten we ook het uurloon waarop je als werknemer of vakantiehulp recht op hebt. Wat verd…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog…
Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020

De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de…
Ouderenkorting 2021 omhoog

Ouderenkorting 2021 omhoog

Wie in 2021 recht heeft op AOW, heeft in beginsel ook recht op de ouderenkorting 2021. Deze heffingskorting is wel inkomensafhankelijk, vanaf een bepaald inkomen wordt uw korting afgebouwd. Bij een te…
Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Overbruggingsregeling AOW 2020 en 2021

Wat u vanaf 1 juli 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en uw inkomen. U kunt als u in 2020 of 2021 een AOW-gat hebben door een la…
Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag

De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel h…
Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOW

Als u eerder wilt stoppen met werken, dan is in de meeste gevallen het opbouwen van een extra pensioen nodig. Zorg zelf voor een goed aanvullend pensioen, voorkom een pensioentekort en voorkom dat all…
Wettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoog

Wettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoog

Wie 21 jaar of ouder is heeft in 2021 recht op het volledige wettelijk minimumloon. De leeftijd van het wettelijk minimumloon start bij 21 jaar of ouder. Het jeugdloon gaat bovendien omhoog. Om welke…
Gepubliceerd door Info4mij op 09-11-2017, laatst gewijzigd op 29-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.