Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2017

Belastingaangifte 2017 doen

Belastingaangifte 2017 doen Hebt u uitstel voor de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017, dan kunt u alsnog belastingaangifte doen over het belastingjaar 2016. Op welke belastingvoordelen en aftrekposten hebt u recht en hoeveel belasting moet u betalen? Bekijk de mogelijkheden bij het invullen van uw belastingaangifte om minder belasting te betalen of een teruggave te krijgen. Uw totale inkomen beslaat uw inkomen uit werk en woning, inkomen in box 2 of vermogen en spaargeld in box 3. Door de aftrekposten, heffingskortingen en een goede verdeling tussen fiscale partners is er veel voordeel te behalen. De belastingtarieven gingen in 2016 immers omlaag.

Belastingtarieven omlaag in 2016

Het belastingjaar 2016 is het jaar van de vijf miljard euro aan lastenbelichting, geld dat vooral terecht kwam bij mensen met een baan en personen die gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Ook was er een kleine reparatie van de koopkracht voor ouderen door een verhoging van de ouderenkorting. Het meest markant is toch de verlaging van de belastingtarieven, een verlenging van de laatste belastingschijf en de verhoging van de arbeidskorting.

Wanneer belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 invullen?

U kunt in 2017 altijd bij de Belastingdienst om uitstel vragen, bijvoorbeeld omdat u nog niet alle gegevens op een rij hebt. Vraagt u niet om uitstel van belastingaangifte, dan het u tot 1 mei 2017 de mogelijkheid om uw belastingaangifte over 2016 te doen. Het kan natuurlijk ook eerder in 2016. Vanaf 1 maart 2016 zijn ook uw persoonlijke gegevens al door de Belastingdienst ingevuld en wordt het meestal een stuk eenvoudiger. Vergeet niet om de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren, want die kunnen onvolledig zijn. De Belastingdienst hanteert soms wat verouderde data en is niet verplicht om u te wijzen op aftrekposten waarop u recht hebt. Bovendien kan het best zijn dat u in 2016 op bepaalde aftrekposten recht hebt, terwijl dat in 2015 nog niet het geval was. Opletten is dus altijd geboden.

Aftrekposten 2016 (belastingaangifte 2017)

Voor de meeste mensen is de aftrek eigen woning in de vorm van de hypotheekrenteaftrek een grote aftrekpost, gevolgd door de aftrek ziektekosten en zorgkosten, en de aftrekpost giften. Met een aftrekpost verlaagt u de te betalen inkomstenbelasting, maar u kunt nooit meer dan 52% van uw totale aftrek terugkrijgen. In vele gevallen, zeker als u een lager inkomen hebt, zal dat minder zijn. Maar goed, elke aftrek betekent nog steeds een belastingvoordeel en een mogelijke belastingteruggave, maak er dus gebruik van als u er recht op hebt.

Voordeel van fiscaal partnerschap

Als u een fiscale partner hebt, geeft dat ook de mogelijkheid om de aftrekposten en het gezamenlijke vermogen zo te verdelen dat u minimaal belasting hoeft te betalen. Het zal duidelijk zijn dat als uw partner weinig inkomen heeft en dus minder belasting betaalt, de aftrekposten het beste geplaatst kunnen worden bij de persoon met het hoogste inkomen en dus het hoogste belastingtarief. Anderzijds is uw voordeel bij de verdeling van het vermogen weer het grootst als u optimaal gebruik maakt van de vrijstellingen op spaargeld en vermogen 2016. Zit uw partner beneden de vrijstelling en u er boven, verdeel het vermogen dan zo dat beiden de vrijstellingen box 3 vermogen in 2016 volledig gebruiken en niet alles bij één persoon wordt geplaatst.

Wat doet u met de bitcoins?

Bitcoins horen tot uw vermogen en moeten mogelijk dus worden opgegeven bij uw belastingaangifte.

Heffingskortingen in uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2017

De heffingskortingen worden elk jaar aangepast, ook de voorwaarden kunnen nog al eens veranderen. Een belangrijke wijziging in 2016 is de verhoging van de arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en de reparatie van van de eerder voorgenomen verlaging van de ouderenkorting. Bekijk dus op welke heffingskortingen u recht hebt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn. Ook de bijtelling auto 2016 is veranderd, van belang als u een auto van de zaak rijdt.

Info4mij ©
Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2020 en 2021 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Ook al hebt u in 2020 en 2021 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke z…
AOW 2020 en 2021: samenwonen: nieuwe regels

AOW 2020 en 2021: samenwonen: nieuwe regels

De voorwaarden voor de AOW zijn veranderd voor wie samenwoont of een latrelatie heeft. Wel of niet samenwonen scheelt in de portemonnee in 2020 en 2021, omdat de AOW voor een alleenstaande 70% van het…
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen zou de nieuw…
Belasting spaargeld 2020

Belasting spaargeld 2020

Belasting op spaargeld en beleggen is volgens sommigen een jaloezieheffing, volgens anderen meer dan logisch. in 2020 hebben we nog steeds te maken met een ingewikkelde vermogensrendementsheffing met…
Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Wie in 2020 of 2021 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlo…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boetevrij aflossen is natuurlijk aantrekkelijk, maar wat is de te betalen maximale boeterente bij het oversluiten van een hypotheek, het omzetten naar een andere hypotheek of uw boete bij een vervoegd…
Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partner

Erven en samenwonen in 2020 en 2021: gevolgen partner

Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2020 of 2021 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging samenwonen denkt vaak niet aan het erven van de partner. Maar er kan altijd wat ge…
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Het fiscaal partnerschap 2020 en 2021 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2020 o…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2020 en wilt u de mogelijkheden voor 2021 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Ons ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2021 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de schulden raakt door een forse naheffing. Een goed voorbeeld is de toeslagenaffaire…
Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

De huurtoeslag 2021 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoog

De ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog…
Prognose verwachting huizenprijzen 2021 (woningmarkt 2021)

Prognose verwachting huizenprijzen 2021 (woningmarkt 2021)

Wat gaan de huizenprijzen 2021 en woningmarkt 2021 doen na het verdere herstel in 2020? Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente en de huizenmarkt 2021? Moet u nu wel of niet een eigen…
Restschuld hypotheek fiscaal aftrekbaar in 2020 en 2021?

Restschuld hypotheek fiscaal aftrekbaar in 2020 en 2021?

Uw verkoopt uw woning met een restschuld in 2020 of 2021. Een restschuld is helaas niet altijd te voorkomen. U kunt een restschuld op uw hypotheek misschien beperken door uw restschuld door te rollen…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Een schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties zoals de verhoogde vrijstelling eigen woning voor wi…
Vijf spaartips succesvol sparen

Vijf spaartips succesvol sparen

U wilt tips om succesvol te sparen. Zie daarom vijf spaartips voor een optimaal rendement op spaargeld. Wie spaargeld heeft, moet ook actief zijn om succesvol te kunnen sparen tegen hoge rente. Overst…
Gepubliceerd door Info4mij op 31-03-2016, laatst gewijzigd op 10-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties