Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2019

Belastingaangifte doen in 2020 of 2021

Belastingaangifte doen in 2020 of 2021 In 2020 doet u uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2019. Bij uitstel mogelijk zelfs in 2021. Het gaat om uw jaarinkomen en aftrekposten uit 2019, uw vermogen in box 3 en eventueel een aanmerkelijk belang in box 2. Gelukkig zijn er ook aftrekposten en heffingskortingen die, als u de belastingaangifte juist invult, geld zullen opleveren. De Belastingdienst vult al veel gegevens voor u van te voren in, helaas zijn deze gegevens niet altijd betrouwbaar en volledig. Hebt u een fiscale partner, hebt u spaargeld en vermogen dan kan een slimme verdeling van posten met uw partner eveneens belasting besparen. Hoeveel belasting moet u over 2019 betalen?

Op tijd de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 invullen

Vanaf 1 maart 2020 is er een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 beschikbaar. Eerder belastingaangifte doen mag wel, maar dan moet u zelf al uw gegevens invullen. Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde belastingaangifte 2019, dan doet u er goed aan om deze gegevens goed te checken, de Belastingdienst houdt u immers verantwoordelijk voor een juiste belastingaangifte. Alleen op akkoord klikken is dus onverstandig. Vul uw belastingaangifte op tijd in, deze moet uiterlijk op 1 mei 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Uitstel aanvragen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019

Uitstel aanvragen kan ook, maar doe ook dit op tijd. Wie meer tijd nodig om de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 te doen, kan bij de fiscus om uitstel vragen en krijgt dit in de regel tot 1 september 2020. Let wel, u moet er wel om vragen. Vraagt u niet om uitstel en bent u te laat, dan zult u van de Belastingdienst een herinnering krijgen en werkt ook dit niet dan kan dit uitmonden in een hoge boete, iets wat u natuurlijk wilt voorkomen.

Aftrekposten inkomstenbelasting

De bekendste aftrekpost is wel de hypotheekrenteaftrek, maar hebt u in 2019 een woning gekocht, boeterente moeten betalen bij het oversluiten van een hypotheek of de notaris moeten bezoeken om uw hypotheek te wijzigen, dan zijn er meerdere fiscale posten eigen woning die aftrekbaar zijn. Bekijk dus nauwkeurig wat er in uw situatie mogelijk is, want de aftrek kan u veel geld schelen. Ook de aftrekposten specifieke zorgkosten, giften en scholingsuitgaven zetten zoden aan de dijk.

Heffingskortingen 2019

De heffingskortingen zijn in 2019 in het algemeen iets hoger geworden. Een belangrijk aandachtspunt vormen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze heffingskortingen gingen omhoog tot een bepaald inkomen, maar wie meer verdiende in 2019 kan wel een recht hebben op een veel lager bedrag en belasting moeten bijbetalen. Hebt u een kind, vergeet dan niet om ook naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kijken.

Belasting op spaargeld en vermogen

De vrijstelling bij de post spaargeld en vermogen (box 3) bedraagt 30.000 euro per persoon. Boven dit bedrag betaalt u vermogensrendementsheffing (vermogensbelasting). Voor de lagere vermogens is de heffing relatief beperkt (0,79%), maar nog altijd fors meer dan wat u in 2019 waarschijnlijk op uw spaarrekening hebt ontvangen. Hebt u meer vermogen, dan lopen de percentages van de vermogensbelasting op tot ruim 1,6%, meer nog dan de 1,2% die we tot 2017 kenden.

Bitoins 2019 en 2020

Bij het vermogen kijkt de fiscus naar uw spaargeld en vermogen per 1 januari 2019. Volgend jaar is dat de waarde op 1 januari 2020. En die waarde fluctueert sterk. Op 1 januari 2018 was de bitcoin BTC veel waard, ook al lag de top in eind 2017 en is de bitcoin in 2018 fors in waarde gedaald. Toch rekent de Belastingdienst u af op de waarde per 1 januari 2018, ruim 11.000 euro per BTC. Per 1 januari 2019 rekent de Belastingdienst met 3.230 euro per bitcoin.

Aftrekposten en vermogen met uw partner verdelen

Hebt u een partner met minder inkomen of vermogen, dan loont het de moeite om in uw belastingaangifte 2019 deze posten zo onderling te verdelen dat u minder belasting hoeft te betalen. Vaak is het even uitproberen wat de beste verdeling onderling is. Een slimme verdeling kan niet alleen van invloed zijn op de inkomstenbelasting maar ook op bepaalde toeslagen.

Veel succes bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2019.

info4mij©
Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2020 en 2021 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Ook al hebt u in 2020 en 2021 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke z…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Belasting spaargeld 2021

Belasting spaargeld 2021

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2021 in veel gevallen omlaag, maar zeker niet als u meer dan 50.000 euro aan vermogen hebt. Sterker nog, als u moet betalen betaalt u over het fo…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Het fiscaal partnerschap 2020 en 2021 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2020 o…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2020 en wilt u de mogelijkheden voor 2021 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Ons ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2021 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de schulden raakt door een forse naheffing. Een goed voorbeeld is de toeslagenaffaire…
Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

De huurtoeslag 2021 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek), maar een bijtelling. Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eig…
Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020

De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de…
Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?

Spaargeld belastingvrij in 2020 of 2021?

Al het spaargeld belastingvrij in 2020 en 2021 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is dat ook realistisch? In ieder geval is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belast…
Wanneer fiscaal partnerschap

Wanneer fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap is van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toeslagen.…
Gepubliceerd door Info4mij op 29-10-2018, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.