Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2019
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Belastingaangifte doen in 2019

Belastingaangifte doen in 2019 In 2019 doet u uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2018. Het gaat om uw jaarinkomen uit 2018, uw vermogen in box 3 en eventueel een aanmerkelijk belang in box 2. gelukkig zijn er ook aftrekposten en heffingskortingen die, als u de belastingaangifte juist invult, geld zullen opleveren. De Belastingdienst vult al veel gegevens voor u van te voren in, helaas zijn deze gegevens niet altijd betrouwbaar. Hebt u een fiscale partner, hebt u spaargeld en vermogen dan kan een slimme verdeling van posten met uw partner eveneens belasting besparen. Hoeveel belasting moet u over 2018 betalen?

Op tijd de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 invullen

Vanaf 1 maart 2019 is er een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting 2018 beschikbaar. Eerder belastingaangifte doen mag wel, maar dan moet u zelf al uw gegevens invullen. Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde belastingaangifte 2019, dan doet u er goed aan om deze gegevens goed te checken, de Belastingdienst houdt u immers verantwoordelijk voor een juiste belastingaangifte. Alleen op akkoord klikken is dus onverstandig. Vul uw belastingaangifte op tijd in, deze moet uiterlijk op 1 mei 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Uitstel aanvragen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019

Uitstel aanvragen kan ook, maar doe ook dit op tijd. Wie meer tijd nodig om de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 te doen, kan bij de fiscus om uitstel vragen en krijgt dit in de regel tot 1 september 2019. Let wel, u moet er wel om vragen. Vraagt u niet om uitstel en bent u te laat, dan zult u van de Belastingdienst een herinnering krijgen en werkt ook dit niet dan kan dit uitmonden in een hoge boete, iets wat u natuurlijk wilt voorkomen.

Aftrekposten inkomstenbelasting

De bekendste aftrekpost is wel de hypotheekrenteaftrek, maar hebt u in 2018 een woning gekocht, boeterente moeten betalen bij het oversluiten van een hypotheek of de notaris moeten bezoeken om uw hypotheek te wijzigen, dan zijn er meerdere fiscale posten eigen woning die aftrekbaar zijn. Bekijk dus nauwkeurig wat er in uw situatie mogelijk is, want de aftrek kan u veel geld schelen. Ook de aftrekposten specifieke zorgkosten, giften en scholingsuitgaven zetten zoden aan de dijk.

Heffingskortingen 2018

De heffingskortingen zijn in 2018 in het algemeen iets hoger dan in 2017. Een belangrijk aandachtspunt vormen de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze heffingskortingen gingen omhoog tot een bepaald inkomen, maar wie meer verdiende in 2018 kan wel een recht hebben op een veel lager bedrag en belasting moeten bijbetalen. Hebt u een kind, vergeet dan niet om ook naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kijken.

Belasting op spaargeld en vermogen

De vrijstelling bij de post spaargeld en vermogen (box 3) bedraagt 30.000 euro per persoon. Boven dit bedrag betaalt u vermogensrendementsheffing (vermogensbelasting). Voor de lagere vermogens is de heffing relatief beperkt (0,79%), maar nog altijd fors meer dan wat u in 2018 waarschijnlijk op uw spaarrekening hebt ontvangen. Hebt u meer vermogen, dan lopen de percentages van de vermogensbelasting op tot ruim 1.6%, meer nog dan de 1,2% die we tot 2017 kenden.

Bitoins 2018

Bij het vermogen kijkt de fiscus naar uw spaargeld en vermogen per 1 januari 2018. Op 1 januari 2018 was de bitcoin BTC veel waard, ook al lag de top in eind 2017 en is de bitcoin in 2018 fors in waarde gedaald. Toch rekent de Belastingdienst u af op de waarde per 1 januari 2018, ruim 11.000 euro per BTC.

Aftrekposten en vermogen met uw partner verdelen

Hebt u een partner met minder inkomen of vermogen, dan loont het de moeite om in uw belastingaangifte 2019 deze posten zo onderling te verdelen dat u minder belasting hoeft te betalen. Vaak is het even uitproberen wat de beste verdeling onderling is. Een slimme verdeling kan niet alleen van invloed zijn op de inkomstenbelasting maar ook op bepaalde toeslagen.

Veel succes bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2019.

info4mij©
Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2019 en 2020 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zorg…
Belasting spaargeld 2018

Belasting spaargeld 2018

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2018 in veel gevallen omlaag. De Belastingdienst berekent uw forfaitair rendement op vermogen namelijk op basis van de spaarrente en beleggingsre…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2018 en 2019? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Het fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020 regelt de hoogte van uw toeslag en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2018, 2019 of 2020 en wat zi…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Fiscale toeslagen: nieuw stelsel belastingdienst is gewenst

Fiscale toeslagen: nieuw stelsel belastingdienst is gewenst

Ons ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2019 en 2020 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de schulden raakt door een forse naheffing. Ons belastingstelsel werkt met ing…
Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

De huurtoeslag 2020 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis in 2019 of 2020, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek). Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eigen wo…
Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020

De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de…
Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Spaargeld belastingvrij in 2019 of 2020?

Al het spaargeld belastingvrij in 2019 en 2020 zou mooi zijn, maar geen belasting betalen is vaak niet realistisch. Wel is een deel van uw spaargeld belastingvrij door de vrijstelling. Belastingvrij s…
Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Fiscaal is het fiscaal partnerschap van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toe…
Gepubliceerd door Info4mij op 29-10-2018, laatst gewijzigd op 29-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!