Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2020
Beleggen, geld lenen, belasting, hypotheek, AOW, erfenis

Slim belastingaangifte inkomstenbelasting doen in 2020

Slim belastingaangifte inkomstenbelasting doen in 2020 Uiterlijk 1 mei 2020 doet u uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Het mag ook later, maar daarvoor moet u dan op tijd uitstel aanvragen. Het gaat om uw inkomen en vermogen in 2019, box 1, box 2 en box 3. De Belastingdienst zorgt voor een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting, veel posten zijn ingevuld maar de juistheid en correctheid ervan is uw verantwoordelijkheid. De inkomstenbelasting gaat in 2019 in veel gevallen omlaag, maar wie veel vermogen heeft gaat toch veel vermogensbelasting op spaargeld en vermogen betalen. Benut uw heffingskortingen en aftrekposten dus volledig, te veel belasting betalen wilt u immers ook niet.

Slim de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 invullen


Wat houdt slim belastingaangifte doen in?

De Belastingdienst heeft voor u een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting. Een slimme aanpak houdt in dat u alle posten zelf nog eens goed naloopt en kijkt of er geen aftrekposten en heffingskortingen zijn overgeslagen. De Belastingdienst baseert zijn aanpak dikwijls op uw belastingaangifte inkomstenbelasting van een jaar eerder en daarom kan het goed zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Bekijk dit goed, want de Belastingdienst houdt de ondertekenaars van de aangifte verantwoordelijk voor de correctheid van de belastingaangifte. Doe ook op tijd belastingaangifte (voor 1 mei 2020) en als u dat niet lukt, vraag dan op tijd uitstel aan zodat u wat meer tijd hebt om uw zaken nog eens goed na te lopen.

Aftrekposten inkomstenbelasting

Aftrekposten verminderen uw belastbare inkomen, vaak verzamelinkomen genoemd. Veel gebruikte aftrekposten voor de inkomstenbelasting zijn de specifieke zorgkosten, studiekosten, hypotheekrenteaftrek eigen woning, alimentatie en giften. Bekijk dus op welke aftrekposten u recht hebt. Als u een fiscale partner hebt, kunnen de aftrekposten vaak slim worden verdeeld zodat de opbrengst van de aftrek maximaal is. Een aftrek bij een hoger inkomen (dat van uw partner wellicht) kan een hogere belastingteruggave betekenen.

Heffingskortingen 2019

Een heffingskorting is ook een belastingteruggave, het zorgt ervoor dat u minder inkomstenbelasting betaalt. De algemene heffingskorting en als u een partner hebt mogelijk ook de aanrechtsubsidie minstverdienende partner, worden het vaakst ingevuld. Maar u kunt ook recht hebben op bijvoorbeeld de arbeidskorting of de inkomensafhankelijk combinatiekorting. Omdat het om serieus geld kan gaan, is het slim om goed te bekijken waarop u recht hebt. De meeste heffingskortingen zijn in 2019 wat hoger dan in 2018.

Belasting op spaargeld en vermogen in de belastingaangifte 2020

Nog steeds gaat de Belastingdienst uit van een hoog forfaitair rendement op spaargeld, beleggingen en vermogen. En als u veel vermogen hebt, wordt er een rendement van zelfs meer dan 5,5% verondersteld. Het maakt daarbij voor de fiscus geen verschil, wanneer uw rendement veel lager was dan die 5,5%. De vermogensbelasting kan een grote betaalpost blijken te zijn.

Eigenwoningforfait (huurwaardeforfait)

Procentueel is het eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) in 2019 lager dan in 2018. Toch kan de bijtelling bij uw inkomen hoger zijn dan vorig jaar, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde is gestegen. Verder is de Wet Hillen afgeschaft en omgezet in een boete voor wie de hypotheek op zijn eigen woning heeft afgelost. Ook de woning kan dus een forse kostenpost zijn.

Belastingtarieven inkomstenbelasting

Het kabinet stuurt aan op minder belastingschijven en lagere belastingtarieven inkomstenbelasting. Lagere belastingtarieven zijn gunstig voor de belastingbetaler. Deze belastingverlaging moet wel worden gefinancierd, daarom is het nog maar de vraag op uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 ook een meevaller gaat worden. Van geval tot geval kan dit anders uitpakken. Wie recht heeft op AOW zal een andere koopkracht hebben dan wie jonger is. Na het invullen van uw belastingaangifte zal duidelijk worden aan welke kant van de streep u staat. Veel succes met uw belastingaangifte.

Info4mij©
Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Aftrekbare kosten hypotheek 2019 en 2020

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2019 en 2020 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Aftrekposten inkomstenbelasting 2019

Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke zorg…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Belasting spaargeld 2020

Belasting spaargeld 2020

Belasting op spaargeld en beleggen is volgens sommigen een jaloezieheffing, volgens anderen meer dan logisch. Tot 2017 betaalde u 1,2% vermogensbelasting, in 2020 hebben we nog steeds te maken met een…
Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Belasting terugvragen in 2019: studenten en scholieren

Wie in 2019 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlopige aan…
Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Belastingvoordeel ouderen 2018 en 2019

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2018 en 2019? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen en ingrepen in de AOW. De politiek lijkt bezig om steeds meer voordelen van oude…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2018, 2019 en 2020? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020

Het fiscaal partnerschap 2018, 2019 en 2020 regelt de hoogte van uw toeslag en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2018, 2019 of 2020 en wat zi…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

Huurtoeslag 2020 aanvragen & betaaldata 2020

De huurtoeslag 2020 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020

De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de…
Vijf spaartips succesvol sparen 2020

Vijf spaartips succesvol sparen 2020

U wilt tips om te sparen in 2020. Zie daarom vijf spaartips voor een optimaal rendement op spaargeld. Wie spaargeld heeft, moet ook actief zijn om succesvol te kunnen sparen tegen hoge rente. Overstap…
Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Wanneer fiscaal partnerschap 2019

Fiscaal is het fiscaal partnerschap van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toe…
Gepubliceerd door Info4mij op 03-09-2019, laatst gewijzigd op 15-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!