Info4mij » Specials » Belastingaangifte 2020

Slim belastingaangifte inkomstenbelasting doen in 2021

Slim belastingaangifte inkomstenbelasting doen in 2021 Uiterlijk 8 mei 2021 doet u uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Het mag ook later, maar daarvoor moet u dan op tijd uitstel aanvragen. Het gaat bij deze belastingaangifte om uw inkomen en vermogen in 2020 in box 1, box 2 en box 3. De Belastingdienst zorgt voor een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting, veel posten zijn ingevuld maar de juistheid en correctheid ervan is uw verantwoordelijkheid. De inkomstenbelasting gaat in 2020 in veel gevallen omlaag, maar wie veel vermogen heeft gaat toch veel vermogensbelasting op spaargeld en vermogen betalen. Benut uw heffingskortingen en aftrekposten dus volledig. Te veel belasting betalen wilt u immers ook niet.

Slim de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 invullen


Wat houdt slim belastingaangifte doen in?

De Belastingdienst heeft voor u een vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting. Een slimme aanpak houdt in dat u alle posten zelf nog eens goed naloopt en kijkt of er geen aftrekposten en heffingskortingen zijn overgeslagen. De Belastingdienst baseert zijn aanpak dikwijls op uw belastingaangifte inkomstenbelasting van een jaar eerder en daarom kan het goed zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Bekijk dit goed, want de Belastingdienst houdt de ondertekenaars van de aangifte verantwoordelijk voor de correctheid van de belastingaangifte. Doe ook op tijd belastingaangifte (voor 8 mei 2021, een week later dan normaal dus) en als u dat niet lukt, vraag dan op tijd uitstel aan zodat u wat meer tijd hebt om uw zaken nog eens goed na te lopen.

Aftrekposten inkomstenbelasting

Aftrekposten verminderen uw belastbare inkomen, vaak verzamelinkomen genoemd. Veel gebruikte aftrekposten voor de inkomstenbelasting zijn de specifieke zorgkosten, studiekosten, hypotheekrenteaftrek eigen woning, alimentatie en giften. Bekijk dus op welke aftrekposten u recht hebt. Als u een fiscale partner hebt, kunnen de aftrekposten vaak slim worden verdeeld zodat de opbrengst van de aftrek maximaal is. Een aftrek bij een hoger inkomen (dat van uw partner wellicht) kan een hogere belastingteruggave betekenen.

Heffingskortingen 2020

Een heffingskorting is ook een belastingteruggave, het zorgt ervoor dat u minder inkomstenbelasting betaalt. De algemene heffingskorting en als u een partner hebt mogelijk ook de aanrechtsubsidie minstverdienende partner, worden het vaakst ingevuld. Maar u kunt ook recht hebben op bijvoorbeeld de arbeidskorting of de inkomensafhankelijk combinatiekorting. Omdat het om serieus geld kan gaan, is het slim om goed te bekijken waarop u recht hebt. De meeste heffingskortingen zijn in 2020 wat hoger dan in 2019.

Belasting op spaargeld en vermogen in de belastingaangifte 2020

Nog steeds gaat de Belastingdienst uit van een hoog forfaitair rendement op spaargeld, beleggingen en vermogen. En als u veel vermogen hebt, wordt er een rendement van zelfs meer dan 5,5% verondersteld. Het maakt daarbij voor de fiscus geen verschil, wanneer uw rendement veel lager was dan die 5,5%. De vermogensbelasting kan een grote betaalpost blijken te zijn.

Eigenwoningforfait (huurwaardeforfait)

Procentueel is het eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) in 2020 lager dan in 2019. Toch kan de bijtelling bij uw inkomen hoger zijn dan vorig jaar, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde is gestegen. Verder is de Wet Hillen afgeschaft en omgezet in een boete voor wie de hypotheek op zijn eigen woning heeft afgelost. Ook de woning kan dus een forse kostenpost zijn.

Belastingtarieven inkomstenbelasting

Het kabinet stuurt aan op minder belastingschijven en lagere belastingtarieven inkomstenbelasting. Lagere belastingtarieven zijn gunstig voor de belastingbetaler. Deze belastingverlaging moet wel worden gefinancierd, daarom is het nog maar de vraag op uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 ook een meevaller gaat worden. Van geval tot geval kan dit anders uitpakken. Wie recht heeft op AOW zal een andere koopkracht hebben dan wie jonger is. Na het invullen van uw belastingaangifte zal duidelijk worden aan welke kant van de streep u staat. Veel succes met uw belastingaangifte.

Info4mij©
Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Aftrekbare kosten hypotheek 2020 en 2021

Gebruik alle aftrekbare kosten bij het afsluiten van een hypotheek eigen woning in 2020 en 2021 bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Hypotheekkosten kunnen kosten zijn van een nieuwe hypotheek…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Aftrekposten belasting 2018 en 2019

Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018 en 2019, maar ook voor uw loonheffing en teruggave in…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Ook al hebt u in 2020 en 2021 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke z…
Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Belasting spaargeld 2019 omlaag?

Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelasting is vooral gebaseerd op een fictief rendement dat hoger kan zijn dan wat u we…
Belasting spaargeld 2020

Belasting spaargeld 2020

Belasting op spaargeld en beleggen is volgens sommigen een jaloezieheffing, volgens anderen meer dan logisch. in 2020 hebben we nog steeds te maken met een ingewikkelde vermogensrendementsheffing met…
Belasting spaargeld 2021

Belasting spaargeld 2021

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2021 in veel gevallen omlaag, maar zeker niet als u meer dan 50.000 euro aan vermogen hebt. Sterker nog, als u moet betalen betaalt u over het fo…
Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholieren

Wie in 2020 of 2021 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. Student, scholier, iedereen kan dat. Gebruik voor deze aanvraag de voorlo…
Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Belastingvoordeel ouderen 2020 en 2021

Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2020 en 2021? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen, AOW en fiscale tegenvallers. De politiek lijkt soms wel bezig om steeds meer vo…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragen

Berekening verzamelinkomen veel gestelde vragen

Hoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2019, 2020 en 2021? Is dit verzamelinkomen het bruto of het netto inkomen en wat doet de Belastingdienst met uw verzamelinkomen?…
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Fiscaal partnerschap 2020 en 2021

Het fiscaal partnerschap 2020 en 2021 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasting die voor u geldt. Voldoet u aan de eisen voor een fiscaal partnerschap 2020 o…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021

Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2020 en wilt u de mogelijkheden voor 2021 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de aftrek volledig benut? Uw eigen woning is eigenlijk een grote fiscale aftrekpos…
Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Fiscale toeslagen 2021: nieuw belastingstelsel is gewenst

Ons ingewikkelde belastingstelsel heeft in 2021 onbedoelde en ongewenste effecten, het kan ervoor zorgen dat u in de schulden raakt door een forse naheffing. Een goed voorbeeld is de toeslagenaffaire…
Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

Huurtoeslag 2021 aanvragen & betaaldata 2021

De huurtoeslag 2021 verlaagt de netto huur die u moet betalen voor uw huurwoning. Uw inkomen bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u op deze tegemoetkoming recht h…
Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Hypotheekvrije woning: geen zorgtoeslag en ouderenkorting

Als u een hypotheekvrije woning hebt of een afgelost huis, hebt u niet de aftrekpost voor de hypotheekrente (de hypotheekrenteaftrek), maar een bijtelling. Geen aftrekpost of een lagere aftrekpost eig…
Ouderenkorting 2019 en 2020

Ouderenkorting 2019 en 2020

De ouderenkorting 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 en 2020 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de…
Vijf spaartips succesvol sparen

Vijf spaartips succesvol sparen

U wilt tips om succesvol te sparen. Zie daarom vijf spaartips voor een optimaal rendement op spaargeld. Wie spaargeld heeft, moet ook actief zijn om succesvol te kunnen sparen tegen hoge rente. Overst…
Wanneer fiscaal partnerschap

Wanneer fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap is van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toeslagen.…
Gepubliceerd door Info4mij op 03-09-2019, laatst gewijzigd op 05-03-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties