Info4mij » Specials » Schenkbelasting 2014 en 2015

Hoeveel schenkbelasting betalen in 2015, 2016 en 2017?

Hoeveel schenkbelasting betalen in 2015, 2016 en 2017? De schenkbelasting 2015 gaat door het wegvallen van de vrijstelling tot 100.000 euro iets omhoog, maar die verhoogde vrijstelling keert in 2017 weer terug. Door de verhoogde eenmalige vrijstelling is vooral 2017 een bijzonder jaar waarin veel minder schenkbelasting hoeft te worden betaald en een lening bij de familie goedkoop kan worden afgelost. De schenkbelasting 2016 zal voor velen weer een tegenvaller zijn, maar in u kunt u wel profiteren van iets hogere vrijstellingen. Een schenking en een erfenis betekenen bijna altijd veel belasting betalen in 2016 en 2017. Maak zelf eens uw berekening voor 2017 om te zien of ook voor u belastingvrij schenken tot de mogelijkheden behoort.

Schenkbelasting 2017 en de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Uitzonderlijk is de verhoogde vrijstelling eigen woning in 2017. U mag aan wie dan ook tot 100.000 euro belastingvrij een schenking doen als die persoon jonger is dan 40 jaar. De ontvanger betaalt in 2017 dan geen schenkingsbelasting als het geld wordt besteed aan de eigen woning door een hypotheek af te lossen of bijvoorbeeld een eigen woning te kopen. Daaraan zitten meerdere voordelen vast:
  • De ontvanger betaalt geen schenkbelasting.
  • U betaalt minder belasting over uw vermogen.
  • De ontvanger betaalt minder hypotheekrente.
  • De schulden gaan omlaag.
  • Schulden binnen de familie kunnen worden afgelost.
  • De Staat is minder kwijt aan hypotheekrente.
  • Er komt dood geld beschikbaar om de economie te stimuleren.

Een dergelijke gift is belastingvrij als aan de voorwaarden is voldaan: schenking 2017, verhoogde vrijstelling en schenkbelasting. Tip hierbij: bekijk altijd wel hoeveel boetevrij bij de bank mag worden afgelost en doe de aflossing en schenking in de goede volgorde.

Schenkbelasting bij schenking aan een partner

Bij een schenking aan twee partners worden in de meeste gevallen de afzonderlijke schenkingen bij elkaar opgeteld, waardoor de kans groter is dat er toch belasting moet worden betaald: schenking aan partner.

Schenkbelasting 2016 en 2017, weer meer betalen?

Wie wil schenken aan een kind, kleinkind of een ander familielid, moet vaak met kleinere vrijstellingen genoegen nemen. Een indicatieve berekening is vrij eenvoudig zelf te maken. Als het geld niet bestemd is voor de eigen woning, kunt u ook een belastingvrije schenking aan uw kinderen doen. De vrijstelling is dan beperkt tot maximaal ruim 5300 euro. Bij een schenking aan een andere persoon dan een kind kunnen de tarieven van de schenkbelasting oplopen op tot 40%. En bedenk dat met de warme hand schenken altijd leuk is om te doen. Daar geniet u als schenker ook van. Is het geld wel voor de eigen woning bedoeld, dan is het goed om te weten dat in 2017 de mogelijkheid terugkeert om tot 100.000 euro belastingvrij te schenken als uw kind jonger is dan 40 jaar.

Info4mij ©
Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Een erfenis in 2021 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2021 bestaan bepaalde vrijstellingen, waarbij vooral de belastingvrijstelling voor de…
Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boeterente direct aftrekbaar: boeterente berekenen

Boetevrij aflossen is natuurlijk aantrekkelijk, maar wat is de te betalen maximale boeterente bij het oversluiten van een hypotheek, het omzetten naar een andere hypotheek of uw boete bij een vervoegd…
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Als u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van schenkingsvrijstelli…
Prognose verwachting huizenprijzen 2021 (woningmarkt 2021)

Prognose verwachting huizenprijzen 2021 (woningmarkt 2021)

Wat gaan de huizenprijzen 2021 en woningmarkt 2021 doen na het verdere herstel in 2020? Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente en de huizenmarkt 2021? Moet u nu wel of niet een eigen…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021

Ook al hebt u in 2020 en 2021 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is vaak de hypotheekrenteaftrek en de aftrek particulieren voor de specifieke z…
Geld lenen van ouders en familie

Geld lenen van ouders en familie

Kinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen voor deze familiebank en familielening, zodra de gebruikelijke bank geen geld meer wil lenen of wanneer de voorwaarden…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Een schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties zoals de verhoogde vrijstelling eigen woning voor wi…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partne…
Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting

Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting

Een schenking kan in 2014 worden gedaan door gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, de eenmalig verruimde vrijstelling of de veel lagere jaarlijkse schenkingsvrijste…
Schenking 180 dagen voor overlijden

Schenking 180 dagen voor overlijden

Als u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gezien. Deze 180 dagen regel, ook wel 180 dagen fictie genoemd, betekent dat de bet…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

De erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2018 moet worden betaal…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Een schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of dochter de schenking besteedt aan een eigen woning. Ook als u iemand anders geld…
Gepubliceerd door Info4mij op 18-04-2014, laatst gewijzigd op 30-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.