Info4mij » Specials » Schenkbelasting 2020 en 2021

Hoeveel schenkbelasting betalen in 2019, 2020 en 2021?

Hoeveel schenkbelasting betalen in 2019, 2020 en 2021? Ook in 2021 zijn er vele schenkingsvrijstellingen waarvan u als schenker gebruik kunt maken. De hoogste vrijstelling is de eenmalig verhoogde extra vrijstelling van ruim 105.000 euro in 2021. Door een paar jaar gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen of eenmalig van de verhoogde vrijstelling kunt u veel schenkbelasting besparen. Als het saldo van schenking en vrijstelling positief is, betaalt de ontvanger schenkbelasting. Hoe hoog zijn de tarieven schenkbelasting 2020 en 2021 en wat zijn de vrijstellingen?

Meer dan 100.000 euro belastingvrij schenken in 2020 of 2021

Als u iemand die jonger is dan 40 jaar tot 105.000 euro schenkt en die persoon koopt daarmee een eigen woning of lost daarmee zijn hypotheek af, dan hoeft deze geen schenkbelasting te betalen. Het mag ook een lager bedrag zijn, maar 100.000 euro is dan de maximale vrijstelling. Dit mag een schenking aan een kind zijn, maar ook aan een ander als de ontvanger op het moment van de schenking maar jonger is dan 40 jaar. Die ruim honderdduizend euro is geïndexeerd en bedraagt in 2021 circa 105.000 euro.

Geld lenen en de rente schenken

Het hoeft zeker niet 100.000 euro te zijn. U kunt bijvoorbeeld uw kind ook een bepaald bedrag lenen en daarvoor rente in rekening brengen. De lening wordt dan netjes afgelost en de rente schenkt u aan uw kind door ook van de vrijstellingen gebruik te maken. Jaarlijks kunt u uw kind zo ruim 6.600 euro schenken (2021).

De tarieven schenkbelasting 2020 en 2021

De tarieven zijn in beginsel hoger wanneer het bedrag van de schenking groter is en als de ontvanger niet uw eigen kind is. Schenkt u een bedrag aan uw broer of zus, is deze niet jonger dan 40 jaar en besteedt die het geld niet aan de eigen woning, dan kan het belastingtarief zelfs oplopen tot 40%.

Schenkbelasting en successierechten

Regelmatig gebruiken ouders het middel van de schenkingen om zo het bedrag aan successierechten dat later betaald zal moeten worden te beperken. Als u slim elk jaar een bedrag schenkt, dan kunt u het bedrag aan schenkbelasting laag houden (zelfs nihil) en dan betalen uw kinderen later minder successierechten en erfbelasting. Bekijk dus ook wat uw mogelijkheden zijn om slim te schenken door zo goed mogelijk de bestaande vrijstellingen te benutten.

Info4mij©
Belasting spaargeld 2021

Belasting spaargeld 2021

De belasting op spaargeld en vermogen in box 3 gaat in 2021 in veel gevallen omlaag, maar zeker niet als u meer dan 50.000 euro aan vermogen hebt. Sterker nog, als u moet betalen betaalt u over het fo…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

De erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2018 moet worden betaal…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want de tarieven van de erfbelasting 2019 en de successierechten zijn hoog. De partne…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?

Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?

Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2019, 2020 en 2021 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successierechten zijn hoog en de Belastingdienst stuurt u zeker een hoge belasting…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechten

Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechten

Erfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, en dan komt de Belastingdienst nog eens langs met de tarieven erfbelasting en suc…
Geld lenen van ouders en familie

Geld lenen van ouders en familie

Kinderen lenen regelmatig geld bij hun ouders of andere familieleden. Zij kiezen voor deze familiebank en familielening, zodra de gebruikelijke bank geen geld meer wil lenen of wanneer de voorwaarden…
Schenking 180 dagen voor overlijden

Schenking 180 dagen voor overlijden

Als u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gezien. Deze 180 dagen regel, ook wel 180 dagen fictie genoemd, betekent dat de bet…
Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Met een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn als u gebruik kunt maken van enkele forse vrijstellingen. Een schenking mag in g…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woning

Een schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of dochter de schenking besteedt aan een eigen woning. Ook als u iemand anders geld…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Ook in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde vrijstelling. De moeite waard, maar er zijn nog andere schenkingsvrijstellingen w…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Een schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties zoals de verhoogde vrijstelling eigen woning voor wi…
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Als u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van schenkingsvrijstelli…
Wanneer fiscaal partnerschap

Wanneer fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap is van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toeslagen.…
Gepubliceerd door Info4mij op 28-08-2017, laatst gewijzigd op 17-03-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.